První australský hybridní park má byt zprovozněn již v příštím roce