Domů
Elektřina
ACER: společná německo-rakouská obchodní zóna musí být zrušena
Vedení VVN

ACER: společná německo-rakouská obchodní zóna musí být zrušena

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) oznámila, že vyjmutí společné nabídkové zóny Německa a Rakouska z koordinovaného systému výpočtu přeshraničních kapacit regionu střední a východní Evropy (CEE) porušuje pravidla EU a musí být ukončeno. Jedná se o průlomové rozhodnutí, které pomůže stabilizovat přenosovou soustavu v celém regionu CEE.

Nejvíce tato zpráva potěšila českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS a.s. a společnost PSE, která provozuje polskou přenosovou soustavu. Obě společnosti totiž v posledních letech vynakládají značné prostředky na to, aby se jejich soustavy vyrovnaly s neplánovanými přetoky elektřiny především ze severu Německa. Podrobnou analýzu přetoků z přelomu roku 2014/2015 naleznete zde.

Zatím poslední významnější situace se odehrála v polovině srpna, kdy musely být vinou stále se opakujících neplánovaných přetoků elektřiny z Německa v kombinaci s kritickou provozní situací v polské přenosové soustavě omezeny přeshraniční kapacity na profilech s Německem a Rakouskem.

Člen představenstva ČEPS, a.s. Zbyněk Boldiš, zodpovědný za energetický obchod a zahraniční spolupráci, komentoval v tiskové zprávě rozhodnutí ACERu následovně:

„Považujeme to za zásadní krok směrem k nastavení rovného prostředí při obchodování s elektřinou ve střední Evropě, po kterém voláme již řadu let. Děkujeme Energetickému regulačnímu úřadu a zástupcům dalších regulačních orgánů, že přijali rozhodnutí v tak citlivé otázce, jakou společná zóna Německa a Rakouska bezesporu je.“

Země V4 upozorňovaly na problém několik let

Obchodní zóna byla trnem v oku zemím Visegrádské čtyřky již dlouhou dobu, veškerý dosavadní boj proti ní byl ovšem marný. Země V4 publikovaly dvě studie poukazující na protiprávnost současného stavu, který trvá již od roku 2006. Vyslyšena však byla až poslední stížnost polského energetického regulačního úřadu URE, podle něhož je způsob, jakým funguje německo-rakouská obchodní zóna, v rozporu s právem EU.

ACER ve svém stanovisku ze dne 23. září 2015 uznává současný režim na německo-rakouské hranici jako příčinu úzkých míst v sousedních přenosových soustavách. Dospěl k závěru, že proces přidělování kapacit na německo-rakouské hranici musí být zaveden a koordinován v rámci regionu CEE (střední a východní Evropa).

V tomto ohledu vyzývá provozovatele přenosových soustav a regulační orgány zemí v regionu, aby se do čtyř měsíců zavázali k přijetí nápravných opatření, která budou mít realistický harmonogram bez zbytečných odkladů. Ve stejné lhůtě mají také posoudit, zda jsou stávající a již budovaná opatření (např. výstavba transformátorů s posunutou fází – PST) dostatečná pro to, aby byl zaručen bezpečný provoz přenosových soustav v regionu.

Bude se také zjišťovat, zda jsou nutná další dodatečná opatření na regionální úrovni do doby zavedení alokační procedury na německo-rakouské hranici.

Oficiální vyjádření ACER naleznete zde

Zdroj úvodního obrázku: www.ceps.cz

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se