Elektroenergetické společnosti v EU se zavázaly, že budou uhlíkově neutrální

DomůElektřinaElektroenergetické společnosti v EU se zavázaly, že budou uhlíkově neutrální

Asociace velkých vyrobců elektřiny Eurelectric se zavázala, že výroba elektřiny v Evropě bude ještě před rokem 2050 uhlíkově neutrální. Eurelectric sdružuje 3500 společností pohybujících se v elektroenergetickém sektoru Dalším z cílů asociace je větší elektrifikace společnosti.

Asociace Eurelectric, sdružující 3500 společností pohybujících se v elektroenergetickém sektoru, představila koncept budoucího vývoje evropské elektroenergetiky během následujících tří dekád. Představila, mimo jiné, hlavní cíl – být uhlíkově neutrální ve výrobě elektřiny během následujících 30 let, ideálně pak ještě dříve. To znamená, že asociace nebude vypouštět žádné emise uhlíku do atmosféry a pokud nějaké emise vypuštěny budou, tak budou podniknuty takové kroky, aby emisím bylo zabráněno jinde. Dojde tedy k určitému vyrovnání a čisté „konto“ emisí uhlíku Eurelectric bude na nule.

Další součástí plánů společností je větší elektrifikace ve všech částech společnosti, od dopravy až po vytápění, kde jsou nyní dominantní fosilní paliva. Závazek učinili zástupci tří společnosti Enel, Vattenfall a SSE jménem 3 500 společností, jež jsou členy Eurelectric.

„Dosáhli jsme bodu, kdy bylo nutné, aby se Eurelectric přímo vyjádřil o vizích, které chce sdílet se všemi zainteresovanými aktéry.“

Francesco Starace, prezident Eurectric a CEO italské energetické skupiny Enel

Nové vedení prosazující čistou energetiku

Plán je do velké míry dílem generálního tajemníka Eurelectric Kristiana Rubyho, který byl zvolen v listopadu 2016 a přinesl do asociace jasnou vizi budoucího vývoje směřujícího k čisté energetice. V dubnu tohoto roku Ruby oznámil, že asociace přesvědčila všechny národní energetické společnosti, které jsou členy, kromě Polska a Řecka, aby se zavázaly, že po roce 2020 nepostaví novou uhelnou elektrárnu. Také Starace, který se stal prezidentem v červnu letošního roku, podporuje čistou energetiku.

„Musíme rychle dekarbonizovat elektřinu, aby se argument o spalovacím motoru stal zastaralým. Až elektromobily nebudou poháněny elektřinou pocházející z uhelných elektráren, ale z obnovitelných zdrojů, tak tento argument již nebude validní.“

Francesco Starace

Vnitřní neshody?

Prosazování čisté energie v asociaci se ale neobešlo bez vnitřních rozbrojů. Někteří členové Eurelectric jsou totiž odkázaní na uhlí. To se odrazilo například v již zmiňovaném cíli nestavět uhelné elektrárny po roce 2020, který se netýkal Polska.

Starace ale prohlásil, že dosáhnout shody týkající se uhlíkové neutrality asociace nebylo tak náročné, jak by se mohlo zdát. Aktéři elektroenergetického průmyslu podle něj chápou, že tento krok pro ně není hrozbou. Dekarbonizace elektřiny je možná rychle a s mnohem menšími náklady, než by vyžadovaly kroky jiné.

„Čím více dekarbonizujeme, tím více elektřiny se bude používat. Jedná se o efektivní cyklus.“

Francesco Starace