ERÚ vydal návrh cenového rozhodnutí pro POZE, tři skupiny výroben stále čekají na notifikaci

DomůElektřinaERÚ vydal návrh cenového rozhodnutí pro POZE, tři skupiny výroben stále čekají na notifikaci

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal včera návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE) na rok 2018. V návrhu je prozatím podpora vypsána pro všechny skupiny výroben, přesto však tři skupiny výroben nemají stále podporu jistou. Nezískali totiž potřebné notifikační rozhodnutí Evropské komise. 

Návrh cenového rozhodnutí vydaný včera ERÚ počítá prozatím s vypsáním podpory pro všechny čtyři skupiny podporovaných zdrojů energie, tedy výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, výrobny elektřiny využívající druhotné zdroje, výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a výrobny tepla z obnovitelných zdrojů energie.

ERÚ však v odůvodnění k cenovému rozhodnutí podobně jako v předchozích letech upozorňuje na potřebu získání notifikačního rozhodnutí Evropské komise. K dnešnímu dni na notifikační rozhodnutí stále čekají výrobny elektřiny z vysokoúčinné KVET uvedené do provozu v letech 2013 až 2015, výrobny elektřiny využívající druhotné zdroje uvedené do provozu po 1. lednu 2013 a výrobny tepla z OZE.

Možnost vydání doplňujícího cenového rozhodnutí

Pokud uvedené skupiny výroben nezískají notifikační rozhodnutí EK do 30. září 2017, kdy ERÚ musí zveřejnit cenové rozhodnutí pro POZE pro rok 2018, nebude podpora pro tyto výrobny vypsána. ERÚ nicméně dodal, že v případě nových notifikačních rozhodnutí s datem po tomto termínu bude cenové rozhodnutí doplněno dalším cenovým rozhodnutím.

Zatím posledním notifikovaným schématem podpory v České republice byla podpora pro výrobny elektřiny z vysokoúčinné KVET uvedené do provozu od ledna 2016 do prosince 2020. Celkový rozpočet tohoto schématu podpory je 420 milionů euro (asi 11 mld. Kč).

Celková vyplacená podpora na POZE se poslední dva roky pohybuje nad 43 mld. Kč. Nejvíce finančních prostředků proudí solárním elektrárnám, v roce 2016 to bylo 25,9 mld. Kč.