Marže provozovatelů paroplynových elektráren klesají, přesto již vyrobily více elektřiny než vloni

DomůElektřinaMarže provozovatelů paroplynových elektráren klesají, přesto již vyrobily více elektřiny než vloni

Marže provozovatelů plynových elektráren se ve středoevropském regionu dostávají pod tlak v důsledku vyšších cen zemního plynu a aktuálně mírně nižší ceny emisní povolenky. Po výrazně lepších maržích v polovině roku tak opět uvolní část podílu na výrobě elektřiny uhelným elektrárnám. Přesto je jisté, že letošní výroba elektráren spalujících zemní plyn bude podstatně vyšší, než byla v loňském roce. 

Tržní podmínky pro výrobu elektřiny ze zemního plynu se po letním období, které bylo charakteristické nízkými cenami zemního plynu, opět narovnávají a marže paroplynových elektráren (pozn. clean spark spread) pozvolna klesají.

Hlavní příčinou je rostoucí cena zemního plynu, která se z hodnot okolo 10 EUR/MWh vrátila nad 15 EUR/MWh. Oproti letnímu období tak sice bude na výrobu z plynu větší tlak, přesto již nebude možné ohrozit jeho letošní vysoký podíl.

Vysoký podíl si letos zemní plyn získal především díky příznivým maržím (v porovnání s uhelnými elektrárnami), které se drží vysoko prakticky od dubna letošního roku.

Ceny zemního plynu na velkoobchodních trzích v roce 2019

Ze zemního plynu bylo již nyní, dva měsíce před koncem roku, vyrobeno více elektřiny než v loňském roce jak v Německu, tak i v České republice. Dle údajů publikovaných na Energy-Charts.de bylo v Německu ze zemního plynu letos vyrobeno již 46 TWh elektrické energie, zatímco vloni pouze 44,5 TWh.

V České republice je podle předběžných dat poskytovaných ENTSO-E výroba ze zemního plynu 5,884 TWh, zatímco vloni byla pouze 5,021 TWh.

Důvodem pro současné rostoucí ceny plynu je především nadcházející zimní období, kdy je cena vyšší kvůli očekávané poptávce pro účely vytápění. Zda bude skutečně zimní období mírnější nebo ne, se podepíše i na těžbě ze zásobníků, což může ve svém důsledku ovlivnit i ceny plynu na příští rok.

Marže paroplynových elektráren a černouhelných elektráren jsou v regionu střední Evropy sledovaným ukazatelem, protože patří k tzv. závěrným elektrárnám. Závěrná elektrárna je poslední v tzv. merit orderu a její cena výroby určuje cenu na velkoobchodním trhu.