Německý provozovatel plynových zásobníků vybuduje 120MW podzemní průtokovou baterii

DomůElektřinaNěmecký provozovatel plynových zásobníků vybuduje 120MW podzemní průtokovou baterii

Německý operátor plynových zásobníků, EWE Gasspeicher, plánuje v lokalitě jednoho ze svých plynových zásobníků vybudovat průtokovou redoxní baterii o výkonu až 120 MW a kapacitě až 700 MWh. Baterie by měla být zprovozněna do roku 2023, letos společnost plánuje vybudovat pilotní testovací baterii.

Projekt s názvem brine4power vyvíjí EWE Gasspeicher ve spolupráci s univerzitou Fridrich Schiler v Jeně, která vyvinula inovativní průtokovou redoxní baterii založenou na organických polymerech a vodě.

Společnost projekt označuje jako nákladově efektivní, bezpečné a udržitelné skladování energie, které v kombinaci s větrnou elektrárnou vhodného instalovaného výkonu umožní nahradit plně říditelnou 120MW elektrárnu.

Princip průtokové redoxní baterie

Průtoková redoxní baterie je tvořena dvěma zásobníky a elektrochemickým článkem, ve kterém probíhají reakce. V zásobnících je umístěn elektrolyt, který je rozdělen na kladný (katolyt) a záporný (anolyt). V elektrochemickém článku je přítomna membrána, která zamezuje promísení obou elektrolytů, ale zároveň umožňuje pohyb iontů z jednoho roztoku do druhého.

V momentě, kdy je baterie nabíjena, nabíjecí proud zajišťuje předání iontů z polymerů anolytu do katolytu. V případě vybíjení baterie probíhá reakce v opačném směru, molekuly anolytu uvolňují své elektrony, jejichž pohyb tvoří elektrický proud. Takto nabité molekuly katolytu a anolytu jsou čerpány z elektrochemického článku do příslušného zásobníku elektrolytu a nahrazeny nenabitými molekulami.

Maximální kapacita je tak omezena pouze velikostí zásobníku pro kapaliny elektrolytu.

Elektrolyt bude uložen v podzemních kavernách

Společnost plánuje letos začít pilotním projektem, v rámci kterého vybuduje až 0,5MW testovací baterii v místě svého plynového zásobníku Jemgum. Toto zařízení bude vybudováno jako nadzemní.

Samotná 120MW baterie bude vybudována v podzemních solních kavernách, se kterými má společnost zkušenosti z využití pro plynové zásobníky. Pro každý z elektrolytů bude využita kaverna o objemu 100 000 m³. Ty budou napuštěny vodou a vytvoří potřebný solný roztok.

 

Bateriové systémy jako klíčový komplement solárních a větrných elektráren

Začátkem tohoto měsíce německý operátor hnědouhelných elektráren Leag oznámil plány na vybudování 50MW bateriového úložiště v jedné ze svých hnědouhelných elektráren ve východním Německu. Další německý provozovatel hnědouhelných elektráren, STEAG, provozuje již šest 15MW baterií na místě svých uhelných elektráren v západním Německu.

Začátkem tohoto roku byl rovněž oznámen projekt lithum Li-ion bateriového úložiště o výkonu 48 MW, které bude vybudováno na severu Šlesvicka-Holštýnska.