S měnícím se regulatorním prostředím a energetickým mixem v Evropě v posledních letech značně stouply ceny elektrické energie. Podle aktuálního výhledu analytiků Platts by rostoucí trend měl s nárůstem cen emisních povolenek a zemního plynu pokračovat i v následujících letech.

Podle aktuálního 5letého výhledu analytiků Platts by ceny elektrické energie na evropských burzách měly mezi lety 2020 až 2025 vzrůst v průměru o 15 %. Analýza přitom počítá s reálnými cenami, tedy cenami upravenými o inflaci.

Pro český trh je směrodatný především trh v Německu, s jehož cenami úzce koreluje. Podle analytiků by přitom největší nárůst měl s postupným uzavíráním jaderných a uhelných zdrojů, a tím rostoucím dovozem elektrické energie ze zahraniční, nastat právě u našich západních sousedů.

Podle Platts by ceny na německém trhu měly vzrůst z průměrných 42 EUR/MWh v příštím roce na 56 EUR/MWh v roce 2025, tedy o třetinu.

Jediný region, ve kterém by velkoobchodní ceny měly v daném období reálně poklesnout, jsou Španělsko a Portugalsko, a to díky silnému růstu instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích.

Výkon v tradičních zdrojích bude prudce klesat

Rostoucí ceny emisních povolenek, zpřísňující se emisní limity a odklon od jaderné energetiky v některých zemích povedou ke značnému poklesu dostupného výkonu v uhelných a jaderných zdrojích.

Do roku 2025 by měly být uzavřeny poslední uhelné elektrárny ve Španělsku, Francii, Itálii a Velké Británii, v případě Německa by měl instalovaný výkon v hnědo a černouhelných elektrárnách podle analytiků klesnout o 13 až 24 GW.

„Celkově by měl výkon v uhelných zdrojích na západě Evropy mezi lety 2020 a 2025 poklesnout o 68 %,“ uvedli analytici Platts.

Instalovaný výkon v evropských jaderných elektrárnách by měl ve stejném období klesnout přibližně o pětinu, přičemž většina z tohoto výkonu bude odstavena v Německu, Belgii a Velké Británii.

Část chybějící výroby by měly zaplnit nové solární a větrné elektrárny, což vzhledem k charakteru jejich výroby povede k větší cenové volatilitě.

„Výrazně jsme navýšili náš pohled na výkon větrných a solárních elektráren, který nyní zahrnuje poslední plánované zdroje,“ uvádí se v analýze.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *