Půjde to bez uhelných elektráren? Uhlí pomáhá Německu, nyní i Francii

DomůUhlíPůjde to bez uhelných elektráren? Uhlí pomáhá Německu, nyní i Francii

Britské uhelné elektrárny zvýšily neobvykle svůj výkon, aby dodávaly elektřinu do Francie, kterou postihly odstávky jaderných elektráren a zároveň chladnější počasí zvyšující spotřebu elektřiny. Za normálních okolností Francie do Velké Británie elektřinu vyváží, nyní elektřina směřuje opačným směrem.

Tendence v uhelné energetice v poslední době jsou jasné, stále více zemí si po přistoupení k Pařížské dohodě přeje co nejrychleji odstoupit od uhlí. Realita je ale jiná. Jakmile dojde k neočekávaným výpadkům na straně výroby, „zachraňují“ situaci právě uhelné elektrárny. Je tomu tak jak v Německu, které masivně buduje obnovitelné zdroje, tak i ve Francii.

Francii, která vyrábí přibližně tři čtvrtiny své výroby elektřiny z jádra, v důsledku odstávek elektráren vypomáhají uhelné elektrárny ve Velké Británii. Jejich elektřina je díky propojení trhů podmořským kabelem posílána do Francie.

Za normálních okolností směřuje většina elektřiny kabelovým vedením mezi Velkou Británií a Francií opačným směrem. Nyní je situace opačná, prodloužené odstávky jaderných elektráren ve Francii způsobují to, že řada uhelných elektráren, které by za normálních okolností nevyráběly, jsou nyní v provozu.

Vývoz elektřiny do Francie z Velké Británie v letošním roce, zdroj: Guardian.com

Británii se přitom díky zavedení uhlíkové daně povedlo významně snížit výrobu elektřiny z uhelných elektráren, v dubnu dokonce vyráběla celý den kompletně bez uhlí. Na druhé straně ale významně vzrostla výroba elektřiny ze zemního plynu, která se nyní podílí na výrobě elektřiny zhruba z poloviny.

Situace ve francouzské energetice se opakuje stejně jako loňský rok, kdy francouzské elektrárny taktéž postihla řada odstávek. Letošní nejvýznamnější odstávka probíhá na elektrárně Tricastin, kde se zvyšuje zabezpečení pro případ zemětřesení, které by mohlo způsobit zaplavení elektrárny z přilehlého vodního kanálu.

Výroba elektřiny ve Velké Británii.

Obdobně jako Francii pomáhají uhelné elektrárny i sousednímu Německu. Zde je ale důvod odlišný, na rozdíl od Francie má Německo potíže při nevhodných podmínkách pro výrobu elektřiny z větru. Nicméně důsledek je stejný jako v případě odstávek jaderných elektráren ve Francii: musí být dodatečně nasazovány uhelné zdroje, kterých se státy chtějí v souladu se závazky plynoucí z Pařížské dohody zbavit.

Zdroj úvodního obrázku: Flickr John Mabbit