Španělsko zveřejnilo minulý týden maximální ceny pro zdroje elektrické energie, které nespadají pod OZE, kogeneraci či spalovny odpadu na období 2017-2019 a který předpokládá nárůst o 600 mil. € ročně. Podle ministra energetiky má aktualizace zaručit přiměřenou rentabilitu.

Dle platné legislativy z let 2013 a 2014 regulátor stanoví v polovině šestiletého období revizi příjmů za prodej elektřiny pro zbylé období. Podle ministra energetiky tato aktualizace cenových stropů zajistí možnost zaručit přiměřenou rentabilitu elektrických instalací ve výši 7,4 %. Toto se nebude týkat zařízení, která k 1. lednu 2017 překročila svou dobu životnosti.

Mimo jiné se toto rozhodnutí netýká fotovoltaických a větrných zdrojů, kromě instalací na ostrovních částech království, a to z důvodu stále chybějící aukce, která by stanovila jejich ceny. Španělsko se chystá vypsat aukci na OZE v objemu 3000 MW.

Tento krok se nicméně nelíbí představitelům OZE.

„Držet se představy, že v roce 2020 bude cena elektřiny 52 €/MWh, je chyba.“

Jose Maria Gonzáles, generální ředitel asociace pro obnovitelné zdroje

Dále se ke kritice přidává představitel fotovoltaických elektráren, který kritizuje ministerstvo, že tímto rozhodnutím demonstruje svou krátkozrakost, protože vytváří nejistotu v oblasti OZE, což má negativní dopady pro investory. Také se podivuje nad meziročním skokem výhledů cen, které jsou stanoveny na 42 €/MWh v roce 2019 a 52€/MWh v roce 2020.

Španělské OZE také neobdrží částku 600 mil. €, které jim nebyly vyplaceny během 1. periody regulačního období v letech 2014-2016. Z této částky jim bude vyplaceno 36 % v dlouhodobém horizontu. Španělsko se takto vypořádává se stejným problémem jako ČR, kdy byly v minulosti nastaveny vysoké podpory pro OZE. V ČR ovšem nakonec podpory vyplaceny zatím vždy byly.

Pro lepší porovnání cenové situace na Pyrenejském ostrově a ve střední Evropě se lze podívat na průměrnou hodinovou cenu za rok 2015 v České republice a ve Španělsku.

cena ES CZE

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *