Stavba ochranných PST transformátorů proti přetokům z Německa zahájena

3. červen 2015, 10:10
DomůElektřinaStavba ochranných PST transformátorů proti přetokům z Německa zahájena

Několik let připravovaný projekt výstavby ochranných PST (Phase Shifting Transformers) transformátorů na česko-německém profilu v elektrické stanici Hradec u Kadaně byl včera slavnostně zahájen. Transformátory přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu české přenosové soustavy. Do provozu mají být uvedeny do konce roku 2016.

„Díky PST je možné řešit úzká místa v síti nebo omezit přetížení některých prvků sítě. Umístění transformátorů na česko-německém profilu pomůže omezit rizika přetěžování vnitřní sítě České republiky vlivem přetoků směrem sever-jih. Sníží se ale také riziko zavlečení velkých systémových poruch ze zahraničních sítí,“ říká o nových strojích místopředseda představenstva společnosti ČEPS Milan Kovařík.

Dle tiskové zprávy ČEPSu by celkové náklady na stavbu neměly přesáhnout 2 mld. korun.

„Transformátory jsou sice drahé, ale jejich životnost bude více než 40 let. Kdyby došlo k jakémukoliv výpadku, tak ztráty by byly daleko větší, než jsou náklady na stavbu PST transformátorů. To je pro nás jasný důkaz toho, že se tato investice vyplatí,“ dodává k této investici předseda představenstva společnosti ČEPS Vladimír Tošovský.

Budoucí podoba elektrické stanice Hradec u Kadaně. Zdroj: facebook profil Skupiny ČEPS
Budoucí podoba PST transformátorů v Hradci u Kadaně. Zdroj: facebook profil Skupiny ČEPS

Jak PST transformátory fungují?

Budované transformátory s regulací fáze jsou stroje, které umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu prostřednictvím změny fázového úhlu napětí na vstupu a na výstupu transformátoru. Transformátory tak umožňují jak snížení protékaného výkonu, tak jeho zvýšení.

Omezením toku v případě ohrožení bezpečného provozu české přenosové soustavy dojde k přerozdělení tranzitního výkonu na okolní méně zatížená vedení.

Dlouhodobé problémy s přetoky výkonu z Německa

Velký rozvoj větrných elektráren na severu Německa společně s nedostatečným rozvojem vnitrostátní přenosové kapacity německých sítí na jih země, kde se nachází těžiště spotřeby elektřiny, dlouhodobě způsobuje problémy v české přenosové soustavě, kdy je při silných poryvech větru na severu Německa vyráběný výkon přenášen částečně přes českou přenosovou soustavu.

Dle prohlášení českého provozovatele přenosové soustavy byly jenom na přelomu roku 2014/2015 náklady na nápravná opatření v důsledku těchto přetoků vyčísleny na cca 60 mil. Kč. Důkladná analýza enormních přetoků z tohoto období ukazuje, že tyto neplánované přetoky (rozdíl mezi obchodním a fyzickým tokem výkonu) se pohybovaly řádově v tisících MW. Jedna názorná situace ze zkoumaného období je zobrazena na následujícím obrázku.

Situace ze dne 11. 12. 2014 13:00 – 14:00. Zdroj: ČEPS – Mimořádná situace v PS ČR na přelomu 2014/2015
Situace ze dne 11. 12. 2014 13:00 – 14:00. Zdroj: ČEPS – Mimořádná situace v PS ČR na přelomu 2014/2015

 

Zdroj úvodní fotografie: wrma.org

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují