Ve Velké Británii chtějí být v roce 2025 schopni fungovat některé okamžiky bez fosilních paliv