Změní nadcházející volby Francii v exportéra, či importéra elektřiny?