Domů
Emise CO2
HeidelbergCement: Zcela emisně neutrální výroba cementu do roku 2050

HeidelbergCement: Zcela emisně neutrální výroba cementu do roku 2050

Výroba cementu patří mezi emisně nejnáročnější odvětví průmyslu. HeidelbergCement, čtvrtý největší výrobce této důležité suroviny na světě, se zavázal snížit přímé emise na výrobu cementu o 15 % do roku 2030, nepřímé emise o 65 % a do roku 2050 být zcela uhlíkově neutrální.

Dle Mezinárodní energetické agentury (IEA) má výroba cementu 7% podíl na celkových světových emisích oxidu uhličitého. Heidelberg se připojil k iniciativě Science-Base Targets, v rámci které společnosti předkládají své nízkouhlíkové strategie za účelem zhodnocení jejich příspěvku k dosažení maximálně dvoustupňového cíle zvýšení globální teploty dohodnutého na konferenci v Paříži. V oblasti výroby cementu jde o první společnost, která se k ambiciózní iniciativě připojila.

HeidelbergCement, vlastnící i výrobny firmy Českomoravský cement v České republice, si konkrétně stanovil snížení přímých emisí, tedy těch pocházejících přímo z výroby, o 15 % na tunu výrobku do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2016). Společnost rovněž přijala cíl snížení nepřímých emisích (například z dodávky elektřiny), a to o 65 % ve stejném časovém rámci. Nejpozději do roku 2050 chce být firma zcela uhlíkově neutrální –  celkově by tedy z výroby neměly vznikat žádné emise CO2.

Dle Jennifer Gerholdt, ředitelky pro corporate engagement sdružení We Mean Business podporující klimatické iniciativy velkých firem, jde o důležitý signál pro celé odvětví stavebnictví:

„Snížení emisní náročnosti výroby cementu je důležitým prvkem pro dekarbonizaci celých ekonomik, a to vzhledem k tomu, že beton je nejrozšířenější látkou vyrobenou člověkem na světě, která je ale velmi emisně náročná na výrobu a která zároveň zaznamenává stále vyšší poptávku v důsledku rostoucí populace a urbanizace.“

Potřeba nových staveb bude v budoucnu nadále vzrůstat, a to především díky rozvoji Afriky a Asie. Zajistit snížení emisní náročnosti výroby klíčového stavebního materiálu je dle IEA nezbytné k zajištění plnění cílů Pařížské dohody.

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.