Eni chce do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů o 80 %

DomůEmise CO2Eni chce do roku 2050 snížit své emise skleníkových plynů o 80 %

Podle strategického plánu energetické společnosti Eni bude v roce 2050 zemní plyn tvořit 85 % jejich celkové těžby. Společnost plánuje do roku 2030 dosáhnout nulových čistých emisí během svých upstream aktivit, tedy například průzkumu a těžby. Zároveň chce firma do roku 2050 dosáhnout 80% snížení čistých emisí skleníkových plynů, a to včetně emisí vyprodukovaných jejími produkty během celého životního cyklu.

Vrchol těžby Eni bude v roce 2025

Podle dlouhodobého strategického plánu společnosti Eni do roku 2050 dojde v roce 2025 k dosažení vrcholu její těžby ropy a zemního plynu, který bude následovaný poklesem, a to zejména v případě ropy. Do roku 2025 tedy bude těžba těchto fosilních paliv růst průměrně o 3,5 % ročně a dosáhne zhruba 2,3 milionů barelů ropného ekvivalentu denně (boe/d). V loňském roce těžba ropy a zemního plynu Eni dosáhla průměru 1,87 milionu boe/d.

V roce 2030 se bude zemní plyn na celkové těžbě podílet ze 60 % a v roce 2050 z 85 %. Zároveň společnost plánuje do roku 2030 dosáhnout nulových čistých emisí během svých upstreamových aktivit, tedy průzkumu a těžby. Do roku 2050 pak chce Eni dosáhnout 80% snížení emisí skleníkových plynů svých energetických produktů a snížit svou emisní intenzitu o 55 % ve srovnání s rokem 2018.

„Strategie, kterou dnes oznamujeme, představuje pro Eni zásadní krok. … Navrhli jsme strategii, která kombinuje ekonomickou a environmentální udržitelnost a dosáhli jsme toho díky vytvoření akčního plánu založeného na interně vyvinutých technologiích, které umíme implementovat.“

Claudio Descalzi, CEO Eni

Investice budou putovat do obnovitelných zdrojů, plynových elektráren a CCS

Ke snížení emisí Eni má dojít především zvyšováním instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny. Do roku 2023 na 3 GW a na více než 55 GW do 2050. Kromě toho chce ovšem firma investovat do elektráren spalujících zemní plyn společně s projekty zachycování a uskladňování CO2 (CCS).

V sektoru downstreamu Eni plánuje významně rozšířit své biorafinační kapacity na více než 5 milionů tun ročně. Současné rafinérie by tak byly přeměněny na zařízení vyrábějící vodík, methanol a biometan z odpadů.

Kapitálové náklady Eni budou klesat

V důsledku snižování své uhlíkové stopy Eni očekává, že kapitálové náklady (CAPEX) v nadcházejících dekádách poklesnou. V loňském roky firma investovala 7,7 miliardy euro (přibližně 196,8 miliard korun), přičemž většina byla investována v upstream sektoru.

„Některá odvětví podnikání jsou méně kapitálově náročná a je proto rozumné očekávané kapitálové náklady snížit.“

Massimo Mondazzi, CFO Eni