Výroba cementu patří mezi emisně nejnáročnější odvětví průmyslu. HeidelbergCement, čtvrtý největší výrobce této důležité suroviny na světě, se zavázal snížit přímé emise na výrobu cementu o 15 % do roku 2030, nepřímé emise o 65 % a do roku 2050 být zcela uhlíkově neutrální.

Dle Mezinárodní energetické agentury (IEA) má výroba cementu 7% podíl na celkových světových emisích oxidu uhličitého. Heidelberg se připojil k iniciativě Science-Base Targets, v rámci které společnosti předkládají své nízkouhlíkové strategie za účelem zhodnocení jejich příspěvku k dosažení maximálně dvoustupňového cíle zvýšení globální teploty dohodnutého na konferenci v Paříži. V oblasti výroby cementu jde o první společnost, která se k ambiciózní iniciativě připojila.

HeidelbergCement, vlastnící i výrobny firmy Českomoravský cement v České republice, si konkrétně stanovil snížení přímých emisí, tedy těch pocházejících přímo z výroby, o 15 % na tunu výrobku do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2016). Společnost rovněž přijala cíl snížení nepřímých emisích (například z dodávky elektřiny), a to o 65 % ve stejném časovém rámci. Nejpozději do roku 2050 chce být firma zcela uhlíkově neutrální –  celkově by tedy z výroby neměly vznikat žádné emise CO2.

Dle Jennifer Gerholdt, ředitelky pro corporate engagement sdružení We Mean Business podporující klimatické iniciativy velkých firem, jde o důležitý signál pro celé odvětví stavebnictví:

„Snížení emisní náročnosti výroby cementu je důležitým prvkem pro dekarbonizaci celých ekonomik, a to vzhledem k tomu, že beton je nejrozšířenější látkou vyrobenou člověkem na světě, která je ale velmi emisně náročná na výrobu a která zároveň zaznamenává stále vyšší poptávku v důsledku rostoucí populace a urbanizace.“

Potřeba nových staveb bude v budoucnu nadále vzrůstat, a to především díky rozvoji Afriky a Asie. Zajistit snížení emisní náročnosti výroby klíčového stavebního materiálu je dle IEA nezbytné k zajištění plnění cílů Pařížské dohody.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *