ICIS: Emise CO2 v systému EU ETS klesnou v roce 2020 kvůli koronaviru o 24 %

DomůEmise CO2ICIS: Emise CO2 v systému EU ETS klesnou v roce 2020 kvůli koronaviru o 24 %

Dle analytické agentury ICIS klesnou emise ze zařízení pokrytých Evropským systémem pro obchodování s emisemi (EU ETS) o přibližně 24,4 % oproti stavu před vypuknutím koronavirové epidemie. ICIS rovněž očekává pokles cen emisních povolenek a dále i elektřiny, a to v průměru o 9 %.

Analytici agentury ICIS použili pro zjištění dopadu onemocnění COVID-19 na evropské trhy s energií a uhlíkem model, který zohledňuje prvotní data ohledně klesající poptávky po elektřině (především v Itálii), předpokládané snižování výroby a omezení týkající se cestování (která mají dopad na emise z letectví). Propad emisí ze systému EU ETS je pro rok 2020 očekáván na úrovni 388,8 milionů tun emisí CO2e. V důsledku epidemie je rovněž očekáván pokles ceny povolenky, v letošním roce o čtvrtletní průměr 3 eura, v roce 2021 o čtvrtletní průměr 4,9 eur. Cena povolenky mezi 11. a 20. březnem tohoto roku poklesla o 33 %.

Pokles emisí u energetiky a průmyslu

Dle výsledků modelu poklesne výroba zařízení produkujících elektrickou energii meziročně o 6,2 %. Pokles se očekává především u zařízení využívajících zemní plyn (17,4 %) a dále u uhelných elektráren (12,8 % u černého, 6,5 % u hnědého uhlí). Ostatní zdroje zaznamenají pokles ve výrobě v průměru o 1,2 % ve srovnání se situací před propuknutím koronavirové krize. Pokles emisí ze všech evropských zařízeních produkujících elektřinu je očekáván o 12,7 %.

Průmyslová výroba v březnu v Evropě klesla o 30 %, oproti základnímu scénáři před krizí. ICIS nadále očekává 50% pokles mezi dubnem a červnem a dále pak opět růst až na 100 % původní výroby (ten je očekáván až v červenci 2021). Díky tomu emise z průmyslu klesnou o 265 milionů tun CO2e v roce 2020 a 40 milionů tun v roce 2021.

Pokles průměrné ceny emisní povolenky EUA v roce 2020 pak ICIS očekává o 13,7 % oproti stavu před propuknutím epidemie. V roce 2021 bude propad přibližně 21% a v roce 2022 již jen 3%.