IEA zdůraznila klíčovou roli technologií pro zachytávání CO2 při přechodu k čistší energetice

DomůEmise CO2IEA zdůraznila klíčovou roli technologií pro zachytávání CO2 při přechodu k čistší energetice

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zdůraznila v návaznosti na středeční workshop zaměřený na využití technologií pro zachytávání a využívání či ukládání emisí CO2 (CCUS) důležitost této technologie pro plánovaný přechod k čistším energetickým systémům. Výstupy z workshopu budou využity při tvorbě nové verze publikace Energy Technology Perspectives, která má vyjít v polovině roku.

Středečního workshopu se podle zveřejněné tiskové zprávy zúčastnilo více než 80 expertů z celého světa. Prezentace a diskuze se soustředily na potenciál technologií CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) při podpoře přechodu k uhlíkově neutrálním energetickým systémům. Konkrétně potom na hodnotu sdílené přepravní a skladovací infrastruktury pro CO2, důležitost technologií CCUS pro obtížně snižitelné emise a roli odstranění uhlíkových emisí při energetickém přechodu.

„Když zvážíme rozsah energetických a klimatických výzev, je důležitost zachytávání uhlíku nevyhnutelná,“ řekl Fatih Birol, výkonný ředitel IEA, který zahajoval workshop.

Birol dodal, že technologie CCUS mohou mít klíčový přínos pro transformaci energetických systémů a že středeční workshop poskytl cennou příležitost pro zhodnocení pokroku a pro nalezení způsobů, jak mohou být v následující dekádě vystaveny pro technologie CCUS pevné základy.

Výstupy z workshopu budou využity při tvorbě nové verze publikace Energy Technology Perspectives (ETP), která má vyjít v polovině letošního roku.

„Edice ETP pro rok 2020 se kromě jiných technologií speciálně zaměří na široký potenciál CCUS při podpoře dlouhodobého přechodu k čistšímu a odolnějšímu energetickému sektoru s nulovými (net-zero) emisemi. Identifikuje průmyslová odvětví, ve kterých jsou technologie CCUS klíčové pro nákladově efektivní snižování emisí, a způsoby, jakými může snížení emisí pomocí aplikace CCUS v jednom odvětví pomoci snížit emise v dalších odvětvích,“ dodala IEA v tiskové zprávě.