IETA: Zavedení minimální ceny CO2 by poškodilo EU ETS bez přínosu pro životní prostředí