Domů
Emise CO2
Norsko dál investuje do technologií na zachytávání a ukládání CO2, dovážet by se mohl z celé Evropy

Norsko dál investuje do technologií na zachytávání a ukládání CO2, dovážet by se mohl z celé Evropy

Norsko směřuje k tomu být evropskou zemí s nejvyššími kapacitami pro ukládání uhlíku. Potvrdili to zástupci norské národní energetické společnosti Statoil – která nedávno změnila název na Equinor. Ten má lépe vyjadřovat budoucí směřování firmy, která hodlá své portfolio výrazněji rozložit na obnovitelné zdroje a jiné nízkouhlíkové technologie. Právě mezi ty se technologie ukládání uhlíku (CCS – carbon capture and storage) počítají a Equinor má s CCS velké plány.

Na projektu přitom Statoil, respektive Equinor, pracuje již poměrně dlouhou dobu. Nyní business developer pro nízkouhlíková řešení, Lamberto Eldering, oznámil plány na masivní rozvoj stanic na dlouhodobé ukládání uhlíku, a to minulý týden na fóru v Bruselu, které se konalo v rámci Týdne udržitelné energetiky EU. Projekt „Northern lights“ bude zastřešovat přepravu zkapalněného CO2 do úložišť u západního pobřeží Norska. Zde bude uhlík přečerpáván do podmořských zvodní obsahujících sůl.

Zjednodušené schéma technologie CCS. Zdroj: Equinor

Eldering na fóru zmínil neúspěšné projekty podobného typu v Nizozemsku a Spojeném království. Ty byly podporovány Unií, ovšem nedávno byly odloženy kvůli vzrůstajícím politickým a finančním nejistotám. Dle něj ale stojí zato technologii dále rozvíjet a v souvislosti s neúspěšnými projekty ve zmíněných státech upozorňuje na možnost transportu CO2 k norskému pobřeží ze všech částí Evropy. Ukázat, že přeprava plynu k uložení je možná, je koneckonců jedním z cílů projektu.

Pilotní fáze projektu bude zpracovávat uhlík oddělený z výroby cementu a spalování odpadu. Zástupce norské konfederace průmyslu Per Anker-Nilsson říká, že po prokázání funkčnosti projektu bude tento odkázán na evropské zákazníky. Doufá, že ostatní evropské země budou schopny plyn k norskému pobřeží dovážet. Na námitku vysokých vstupních nákladů Anker-Nilsson uvedl, že i solární a větrné elektrárny byly zpočátku velmi nákladné a že doufá, že norská vláda pochopí důležitost projektu a poskytne z velké části finance.

Na fóru promluvili o proveditelnosti plánů na větší zavedení CCS její příznivci i odpůrci. Například ředitel skupiny Energy Watch Group Hans-Josef Fell nepředpovídá CCS zářnou budoucnost. Dle něj totiž s rostoucí cenou uhlíku nemá technologie po ekonomické stránce mnoho šancí na úspěch. U některých průmyslových odvětví, jako je například výroba cementu, ovšem s prudkým snižování emisí prozatím počítat nelze. Na toto upozorňovali někteří zastánci technologie CCU (carbon capture and utilization), která zachycené CO2 dále užívá, například jako surovinu v chemických procesech. Evropská komise nyní zvažuje potenciál jak CCS, tak i CCU, vzhledem k jejím strategiím pro dekarbonizaci evropské ekonomiky do roku 2050.

Potřebujete být v obraze ohledně emisí?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti emisí a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
Česká firma nabízí reaktor měnící odpad na energii i teplo, a bez emisí
23. listopad 2022, 13:25
Máme jedinečnou šanci na rychlé, levné a efektivní snížení emisí skleníkových plynů
23. listopad 2022, 11:00
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
jan
10. červen 2018, 20:50

CO2 nám neškodí a kdo tvrdí opak je prostě opžděný ve vývoji.

Je to plyn, který potřebují rostliny stejně jako my lidé kyslík,

Není to ani jed a kdo tvrdí, že jej nelze dýchat, tak ať se nadechne životodárné vody.

Teplota slunce hraje v ohřevu Země téměř bezvýznamnou roli. Důležité jsou energetické částice sluncem vyvrhované, jež jsou sbírány radiačními pásy Země.

Úbytek polárních ledovců je v přímé úměře s úbytkem ozónu. Ozón je tvořen bleskovými výboji a polární ledovce jsou také tvořeny bleskovými výboji. Jasná a prokazatelná souvislost. Znalost fyziky je zásadní. Kdo nechápe, jak blesky mohou vytvářet led? Zjednodušené a názorně je potřeba si Zemi představit jako dva Peltierovy články otočené teplejší stranou k sobě. Globální oteplování je projevem sofistikovaného mechanismu přírodních zákonů a děje se tak už od nepaměti vždy v cyklech. Podle zápisů ze starých kronik byly před tisíci roky na území České republiky dvě sklizně ročně. Proces ochlazování zemských pólů je nutno chápat jako Seebeck-Peltierův jev(termoelektrický jev), kdy jsou nesčetné energetické výboje (blesky) v rovníkových oblastech dostatečné k tvorbě ozónu, k ohřevu magmatu a zároveň k ochlazování pólů. Tento jev zároveň v modelech jednoznačně dokazuje, jak vzniká magnetosféra Země (nikoli rotací jádra Země). Stejně tak i polární záři je nutno chápat jako emitaci nabitých energetických částic opouštějících vysokou rychlostí povrch Země. Tvrdit, že se teplo donekonečna vzestupně akumuluje díky skleníkovým plynům (více jak 87% tvoří vodní páry), je stejně mystické, jako tvrdit, že roztavím železo dlouhodobým uložením ve skleníku. Každopádně díky skleníkovému efektu je země ušetřena teplotním výkyvům jaké jsou na Měsíci (-240°C - +120°C). Je překvapující, že v souvislosti s výškou hladiny moře a táním ledovců odborníci uvádějí pouze dvě skupenství vody, ale plynné skupenství berou za zanedbatelné. Přitom právě ledovce způsobují urychlení zkapalnění vzdušné vlhkosti. V případě zvýšeného oteplování bude docházet k exponenciálnímu nárůstu vzdušné vlhkosti, tedy ke ztrátě kapalné vody... Zvýšení objemu vodních par povede k zesílení vodivého pláště Země, čím se mnohonásobně zvýší množství výbojů mezi van Allenovými pásy a Zemí v oblasti mezi obratníky a poté díky Seebeck-Peltierovu jevu dojde k zmrazení zemských pólů. Z fyzikálního hlediska jsou tyto popsané geofyzikální děje zdůvodnítelné tímto jediným známým termoelektrickým jevem a navíc jde o konečnou odpověď na doposud nerozluštěné záhady (např. Proč je pod zemskou kůrou žhavé magma, ale jádro je tuhé?) Uvědomíme-li si skutečnost, že jeden aktivní sopečný vulkán(např sopka Laki v roce 1783 https://cs.wikipedia.org/wiki/Laki ) vyprodukuje stejné množství škodlivin, jako průmyslová výroba celé Evropy za stovky let, je každá konference o globálním oteplování pouhou fraškou k ospravedlnění utracených peněz daňových poplatníků. ZNAMENALO BY TO PŘEPSAT VŠECHNA SKRIPTA A VĚDECKÉ REŠERŠE GEOFYZIKY. PRO TY S VĚDECKÝM TITULEM BY TO ZNAMENALO UČIT SE NOVÉMU NÁHLEDU, TAKŽE KDO CHCE ZNÁT SKUTEČNĚ ODPOVĚĎ?

Fyzika ohřevu Zěmě je zcela odlišná než se vyučuje na vysokých školách. Bude trvat honě dlouho, než zdravý rozum převládne nad demagogií.

Zjednodušeně rozebereme pro srovnání Peltierův článek a porovnáme s fyzikou Země:

1.Telur - Ionty v polární záři přenáší náboj směrem do radiačních pásů a dochází tím k enormnímu ochlazování

2.Baterie - radační pásy jsou sběrnicemi nabitých částic vyvrhovaných sluncem

3.Kondenzátor - (v Peltierových článcích fyzicky chybí) Napětí mezi radiačními pásy a Zemí tvoří blesky, což vysvětluje červené trpaslíky (odborný název vyučovaný na vysokých školách jako pro zdůvodnění červených efektů nad mraky při bleskových výbojích) Blesky se tvoří hlavně mezi obratníky a jejich poočet klesá směrem k zemským pólům

4. Bismut - tím je samotná Země a vytváři odpor, který přetváří zemské podloží na magma

Co se tímto vysvětluje?

Naklonění geomagnetického pole Země.

Vznik geomagnetického pole Země.

Proč je jádro pevné.

Proč je magma žhavější než okolí planety země přes 4 miliardy let.

Proč jsou póly planety Země chladnější i období, kdy je každý pól Země po období půl roku přikloněn ke Slunci.

Prezentuji pouze svoje osobní myšlenky a názory, které jsou pouze myšlenkovým výzkumem a každý z výše uvedených názorů se opírá o zmámé fyzikální zákony.

Jan Křížek

Honza
12. červen 2018, 17:04

Moc pěkně napsáno. Nikdy jsem se to nesnažil vysvětlit pomocí termoelektrického jevu.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se