Spojené království a Dánsko mají být do roku 2050 uhlíkově neutrální

DomůEmise CO2Spojené království a Dánsko mají být do roku 2050 uhlíkově neutrální

Britský parlament v tomto týdnu schválil vládní cíl dosáhnout vyrovnané uhlíkové bilance do roku 2050. Stejně tak i Dánsko  schválilo zpřísnění svých cílů pro rok 2030 a oznámilo, že cílem pro rok 2050 bude dosažení uhlíkové neutrality.

Stalo se tak navzdory tomu, že podobný celoevropský plán na schůzi představitelů států EU minulý týden neprošel. Jeho přijetí zablokovalo Polsko, mimo jiné s podporou Česka.

Velké cíle, málo opatření

V souladu se snahou o zamezení oteplení nad 1,5 °C, což je cíl zakotvený v Pařížské dohodě, nyní Spojené království přijalo závaznou legislativu, ve které se zavázalo k uhlíkové neutralitě. Té by mělo dosáhnout maximálně do roku 2050. Vláda se již v minulosti zavázala k závaznému cíli pro snížení emisí CO2 do roku 2032 a příští rok plánuje stanovit konkrétní čísla i pro rok 2037.

Stanovení přísnějších cílů má své příznivce, ale i odpůrce, a to především v řadách opozice. Přísnější opatření doporučuje zavést britský Výbor pro změnu klimatu, který cíle podporuje, upozorňuje ale na nutnost zavedení praktických opatření. Přílišnou ambicióznost a nerealističnost dosažení cílů pak připomíná například stínový ministr pro energetiku a klima Alan Whitehead za labouristy. Dle něj Británie není na cestě dosáhnout ani současných klimatických cílů.

Dánsko proti spalovacím motorům

Rovněž Dánsko v tomto týdnu odhalilo své středně a dlouhodobé klimatické plány. Středo-pravicová vláda oznámila zvýšení cíle pro redukci skleníkových plynů – 70% snížení plánuje na rok 2030, aby tak země dosáhla uhlíkové neutrality v roce 2050. Vláda bude nyní spolupracovat s Dánskou radou pro změny klimatu, s kterou vypracuje konkrétní podobu opatření, která mají zajistit dosažení těchto cílů.

Klimatický akční plán bude mimo jiné zahrnovat opatření pro zlepšování energetické účinnosti, podporu udržitelného stavebnictví a nejspíš i společnou strategii pro větrnou energetiku zemí kolem Severního moře. Vláda chce rovněž prozkoumat možnost vybudování OZE ostrova s minimálním instalovaným výkonem 10 GW. Dánsko chce rovněž zakázat prodej nových dieselových a benzinových automobilů od roku 2030, zavést opatření pro udržitelnost letecké dopravy a elektrifikaci sektoru dopravy obecně.