Švédsko plánuje výrobu "nefosilní" oceli. První závod má zahájit provoz v roce 2025

DomůEmise CO2Švédsko plánuje výrobu "nefosilní" oceli. První závod má zahájit provoz v roce 2025

Švédská energetická agentura má podpořit projekt společné iniciativy společností SSAB, LKAB a Vattenfall. Cílem projektu HYBRIT je demonstrovat výrobu oceli bez použití fosilních paliv. Podle Vattenfallu má SEA na projekt přispět 22 miliony švédských korun (57,2 milionu Kč). Peníze mají jít na komplexní studii proveditelnosti, která je součástí prací na plánovaném demonstračním závodě. Ten se má stát důležitým článkem ve vývoji celého hodnotového řetězce pro „nefosilní“ ocel.

Pilotní závod pro využití přímé redukce železné rudy vodíkem zahájil provoz 31. srpna poblíž města Luleå. Podle Vattenfallu mají nyní začít přípravy na rozšiřování testů do průmyslového měřítka v demonstračním závodě. Finance, které Švédská energetická agentura projektu přislíbila, mají jít na studii, která má stanovit předpoklady pro realizaci demonstračního závodu. Mimo jiné se má studie zaměřit na plán, konstrukci závodu, výběr technologií, logistická řešení a v neposlední řadě výběr lokality.

Švédská energetická agentura je vládní agentura spadající pod tamní Ministerstvo infrastruktury. O rozpočtu a úkolech agentury rozhoduje vláda a parlament. Agentura podporuje výzkum nových obnovitelných zdrojů, pohonných hmot budoucnosti a chytrých sítí. Agentura rovněž podporuje rozvoj podnikání, které umožňuje komercializaci energetických inovací.

Přehled nosičů energie při výrobě oceli v závodě Hybrit. Zdroj: Hybrit Development

„Jsme velmi rádi, že jsme opět obdrželi podporu od Švédské energetické agentury v naší jedinečné spolupráci při vytváření hodnotového řetězce bez fosilních paliv.“ – Andreas Regnell, předseda představenstva HYBRIT Development AB a Senior Vice President Strategického vývoje ve Vattenfallu

Funkční závod v roce 2025

Podle současného plánu má začít výstavba demonstračního závodu v roce 2023, k zahájení provozu by mělo dojít již v roce 2025. Cílem má být demonstrace výroby v plném rozsahu s kapacitou lehce přes 1 milion tun železa ročně.

Tento objem přitom činí přibližně pětinu celkových zpracovatelských kapacit v závodech společnosti LKAB v Malmbergetu a přibližně polovinu výrobních kapacit vysokých pecí společnosti SAAB ve městě Luleå. Cílem projektu je realizace prvního hodnotového řetězce pro „nefosilní“ ocel na světě už v roce 2026.

Podle Vattenffalu je koncepce a proces takovéto výroby oceli velmi složitý a rozsáhlý. Demonstrační projekt závodu je tak zapotřebí pro co největší napodobení průmyslového procesu a pro zvolení vhodné technologie.

„Demo studie, ve kterých je tento projekt prvním krůčkem, jsou zapotřebí provést před tím, než bude možné udělat krok k rozsáhlé průmyslové implementaci. Vysoké pece v ocelářském odvětví jsou odpovědné za velký podíl, přibližně 10 %, všech uhlíkových emisí ve Švédsku. Jedná se o významný krok v přechodu švédského průmyslu ke snižování emisí skleníkových plynů.“ Klara Helstad, vedoucí oddělení Udržitelného průmyslu v SEA

Zdroj úvodního obrázku: Vattenfall, Åsa Bäcklin