Ropný a plynový sektor přispívá velkým podílem k produkci skleníkových plynů na globální úrovni.  Současné odhady emisí skleníkových plynů spočívají na přístupu povrchových měření a matematickém modelování (přístup bottom-up) a jsou jen málokdy vyhodnocovány skrze atmosférické měření (přístup top-down). Kanadský tým vědců využil k měření nad kanadskými ropnými písky letadla a je tak prvním týmem, který vyhodnocuje emise skleníkových plynů z těžby ropy přístupem shora-dolů.

Výsledky ukazují, že emise jsou o 13 až 123 % vyšší než odhady na základě veřejně dostupných dat. To vede k 64% ročnímu nárůstu emisí povrchovou těžbou a k 30% zvýšení emisí (17 Mt) v porovnání s průmyslovou zprávou, která využívá bottom-up přístupu.

Takovéto množství emisí skleníkových plynů je rovno metropolitní oblasti o rozloze Seattlu nebo Toronta. Odhady emisí skleníkových plynů jsou velice důležité pro země jako je Kanada, kde ropný a plynový sektor zastává přibližně 26 % celkové roční produkce skleníkových plynů. Přibližně 10 % může Kanada připsat ropným pískům.

Porovnání celkových emisí naměřených pomocí letů a uváděných hodnot v ročních zprávách. Zdroj.

Měření emisí skleníkových plynů nad Kanadskými ropnými písky bylo pomocí letadla provedeno v období od 13. srpna do 7.září 2013. Během studie bylo provedeno 22 letů s celkovou délkou letu 84 hodin ve výšce až do 120 kilometrů.

Jelikož metody založené na povrchovém měření jsou využívány skrze ropný a plynový sektor, vědci dospěli k závěru, že všechna data skleníkových plynů z tohoto odvětví „mohou být více nejistá, než bylo původně předpokládáno“.

Intenzita emisí skleníkových plynů a celkové roční emise. Rozdíl naměřených hodnot pomocí letadla a hodnoty z veřejně dostupných dat jsou porovnávány vedle sebe. Zdroj.

Na výše uvedeném obrázku můžeme vidět rozdíly v hodnotách, které byly naměřeny vědci a které byly uvedeny odvětvím pro čtyři největší těžební oblasti. Největší rozdíl byl 123 % pro těžební oblast Syncrude Mildred Lake a nejmenší rozdíl byl zaznamenán pro těžební oblast Suncore.

Zdroj úvodního obrázku: nationofchange.org

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *