Vědci měřili emise nad kanadskými ropnými písky pomocí letadla, výsledky jsou vyšší než dosavadní odhady

DomůEmise CO2Vědci měřili emise nad kanadskými ropnými písky pomocí letadla, výsledky jsou vyšší než dosavadní odhady

Ropný a plynový sektor přispívá velkým podílem k produkci skleníkových plynů na globální úrovni.  Současné odhady emisí skleníkových plynů spočívají na přístupu povrchových měření a matematickém modelování (přístup bottom-up) a jsou jen málokdy vyhodnocovány skrze atmosférické měření (přístup top-down). Kanadský tým vědců využil k měření nad kanadskými ropnými písky letadla a je tak prvním týmem, který vyhodnocuje emise skleníkových plynů z těžby ropy přístupem shora-dolů.

Výsledky ukazují, že emise jsou o 13 až 123 % vyšší než odhady na základě veřejně dostupných dat. To vede k 64% ročnímu nárůstu emisí povrchovou těžbou a k 30% zvýšení emisí (17 Mt) v porovnání s průmyslovou zprávou, která využívá bottom-up přístupu.

Takovéto množství emisí skleníkových plynů je rovno metropolitní oblasti o rozloze Seattlu nebo Toronta. Odhady emisí skleníkových plynů jsou velice důležité pro země jako je Kanada, kde ropný a plynový sektor zastává přibližně 26 % celkové roční produkce skleníkových plynů. Přibližně 10 % může Kanada připsat ropným pískům.

Porovnání celkových emisí naměřených pomocí letů a uváděných hodnot v ročních zprávách. Zdroj.

Měření emisí skleníkových plynů nad Kanadskými ropnými písky bylo pomocí letadla provedeno v období od 13. srpna do 7.září 2013. Během studie bylo provedeno 22 letů s celkovou délkou letu 84 hodin ve výšce až do 120 kilometrů.

Jelikož metody založené na povrchovém měření jsou využívány skrze ropný a plynový sektor, vědci dospěli k závěru, že všechna data skleníkových plynů z tohoto odvětví „mohou být více nejistá, než bylo původně předpokládáno“.

Intenzita emisí skleníkových plynů a celkové roční emise. Rozdíl naměřených hodnot pomocí letadla a hodnoty z veřejně dostupných dat jsou porovnávány vedle sebe. Zdroj.

Na výše uvedeném obrázku můžeme vidět rozdíly v hodnotách, které byly naměřeny vědci a které byly uvedeny odvětvím pro čtyři největší těžební oblasti. Největší rozdíl byl 123 % pro těžební oblast Syncrude Mildred Lake a nejmenší rozdíl byl zaznamenán pro těžební oblast Suncore.

Zdroj úvodního obrázku: nationofchange.org