8. července Evropský parlament schválil reformu trhu s emisními povolenkami, která by měla zapříčinit nárůst jejich ceny po roce 2019. V současnosti je na trhu povolenek nadbytek, nově by přebytečné povolenky měly směřovat do rezervy tržní stability (Market Stability Reserve – MSR), ze které budou uvolňovány pouze v případě zvýšené poptávky.

V roce 2005 Evropská unie v boji se změnou klimatu zavedla systém obchodu s povolenkami (EU ETS) jako nástroj pro snížení vypouštěných emisí. Jeho současným problémem je, že nedostatečně motivuje provozovatele zařízení vypouštějících škodliviny k investicím do ekologičtějších technologií, například paroplynových elektráren, které produkují oproti uhelným přibližně polovinu emisí.

Důvodem je nízká cena emisních povolenek, která vznikla vlivem přebytku povolenek v důsledku ekonomické krize. Podle původního plánu měla být okolo 30 eur za tunu CO2, v současnosti je tato cena sotva čtvrtinová, cca 7,50 eury za tunu.

Rezerva tržní stability (MSR) je účinný trhem řízený nástroj, který stabilizuje náš systém obchodování s emisemi a tím zachrání ústřední pilíř udržitelného rozvoje a klimatické politiky Evropy. MSR je zásadní stavební blok, který pomůže zajistit, že ceny za emise CO2 urychlí inovace v oblasti energetické účinnosti,“ řekl Ivo Belet.

„Tato reforma nasměruje Evropu k dosažení cíle snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030 (oproti hodnotám z roku 1990),“
Ivo Bellet, belgický europoslanec

Evropský parlament rozhodl, že k vytvoření MSR dojde již od počátku roku 2019, o dva roky dříve, než navrhovala Evropská komise a některé členské státy včetně České republiky. Podle českého europoslance Jiřího Pospíšila totiž existuje obava, že spuštění MSR zkomplikuje situaci českým průmyslovým podnikům.

Tento krok naopak vítá společnost Virtuse Energy, největší tuzemský obchodník s emisními povolenkami. Reforma podle slov analytika společnosti Anatolije Stolbova by měla vést k tomu, že cena povolenek bude opět motivovat provozovatele do investic ke snižování emisí.

Úvodní fotografie: mrhayata

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *