Domů
Legislativa EU
Omezí nová unijní legislativa nakládání s daty o spotřebě? Digitalizace evropské energetiky ohrožena
Digitalizace, decentralizace, blockchain energetika.

Omezí nová unijní legislativa nakládání s daty o spotřebě? Digitalizace evropské energetiky ohrožena

Legislativa Evropské unie značným způsobem ovlivňuje podobu energetického sektoru. Doposud směřovala do Bruselu kritika především z řad klasické energetiky, ať už v souvislosti se zpřísňujícími se emisními limity nebo vývojem ceny emisních povolenek. Nyní se však proti návrhu nové regulace týkající se možného omezení využívání dat o spotřebě ohrazuje sektor tzv. nové energetiky.

Jednou ze součástí probíhající transformace energetiky má být možnost dynamicky upravovat spotřebu elektřiny či její dodávku v závislosti na poměrech v síti, a to i na úrovni domácností. Aktuální situace v soustavě by pak v takovém případě měla být určující pro cenové signály, na jejichž základě by domácnosti mohly upravovat své chování.

Odběratel či dodavatel elektřiny by tak například měl mít možnost spotřebu elektřiny či její dodávku do sítě zahájit v okamžiku, kdy to bude ekonomicky výhodné. Popsaný princip je jeden z prvků konceptu smart grid, neboli chytré sítě.

Aby byl takový scénář realizovatelný, musí dojít ke změně přístupu k získávání dat o spotřebě, resp. dodávce elektřiny. Data z elektroměrů (nebo přímo spotřebičů) v tomto konceptu nejsou odečítána jednou ročně, ale v intervalu minut, či dokonce prostřednictvím kontinuálního měření.

Smart služby bez dat nebudou smart

Dostupnost průběžných dat o spotřebě je pak předpokladem pro vznik zcela nového trhu na poli energetiky. Jednalo by se o digitalizovaný trh s elektřinou, k němuž bude mít přístup i široká veřejnost. Takovýto trh bude založený na specifických službách, jako je například peer-to-peer sdílení elektřiny, bude tedy mít rysy charakteristické pro tzv. sdílenou ekonomiku.

Přístup ke zmiňovaným datům se však podle návrhu nové unijní legislativy může zkomplikovat. Spotřebitel by tak měl nejprve poskytnout souhlas ke zpracování dat o spotřebě, či výrobě a tento souhlas by měl mít možnost kdykoliv bez předchozího upozornění odvolat.

„Zpracování dat bude pro nové inovativními energetické služby v takovémto případě prakticky znemožněno,“ upozorňují zástupci vybraných oborových asociací ze sektoru energetiky.

Pod výzvou upozorňující na rizika regulace adresované vrcholným unijním představitelům jsou podepsány organizace jako Eurelectric, SolarPower Europe nebo European Heat Pump Association.

„Regulace ochrany soukromí a elektronických komunikací (ePrivacy regulation) není jen o tzv. cookies a online reklamě. Nová legislativa může mít značný dopad na nové obchodní modely v energetickém sektoru. Samozřejmě že Evropané musí být chráněni před nežádoucím využíváním jejich dat. Návrh ePrivacy regulation v současné podobě však překračuje hranici tím, že ohrožuje provoz služeb, které si zákazník sám žádá,“ upřesňuje Frauke Thies, výkonná ředitelka asociace smartEn, která se zabývá digitalizací a decentralizací energetiky.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516