HN: EK vyškrtla projekty plynovodů přes ČR z prioritních staveb