Domů
Energetika v ČR
Výstavba jaderných bloků v ČR má zrychlit. Odvolat proti jejich povolení se nepůjde, spolky musí k soudu
JE Dukovany. Zdroj: ČEZ
Zdroj: ČEZ

Výstavba jaderných bloků v ČR má zrychlit. Odvolat proti jejich povolení se nepůjde, spolky musí k soudu

Novela tzv. liniového zákona, která byla schválena Senátem ČR, má podstatně omezit práva účastníků řízení na revizi povolení vydaných pro tzv. stavby pro energetickou bezpečnost. Takovými stavbami jsou stavby jaderných elektráren a souvisejících staveb, včetně například silnic a elektrického vedení souvisejících se stavbami jaderného zařízení. 

Parlament České republiky ve středu schválil novelu tzv. liniového zákona. Ten se uplatní na výstavbu infrastrukturních staveb, které jsou z národního pohledu významné (zákon se nyní uplatní kromě energetické infrastruktury také na dopravní infrastrukturu nebo infrastrukturu elektronických komunikací). Bude-li ovšem zmiňovaná novela podepsána také prezidentem ČR a následně nabyde účinnosti, působnost liniového zákona se významně rozšíří. Rozšíření zákona se dotkne také tzv. staveb pro energetickou bezpečnost.

Stavbou pro energetickou bezpečnost má být (zjednodušeně řečeno) stavba jaderného bloku a také stavby s touto stavbou související. Může se jednat například o stavby pro připojení nové jaderné elektrárny do přenosové soustavy, související vedení vysokého napětí nebo stavby silnic.

Jaderná elektrárna Dukovany Zdroj: ČEZ

Nehraje přitom roli, zda se související stavba nachází uvnitř areálu jaderného zařízení nebo mimo takový areál. Stavbou pro energetickou bezpečnost se tak může stát například nezbytná úprava silnic v okolí nebo i vedení nutné pro vyvedení výkonu z nového jaderného zdroje. Pokud by vznikly pochyby o tom, zda některá stavba je stavbou pro energetickou bezpečnost, rozhodne o ní nově vznikající Dopravní a energetický stavební úřad, který má podle nového stavebního zákona na starosti povolování dopravních a energetických staveb v České republice.

Omezená práva účastníků řízení mají urychlit povolování

Povolovací řízení mají zrychlit hlavně díky omezení práv účastníků řízení na podání opravných a revizních prostředků. Například proti rozhodnutí o povolení záměru stavby pro energetickou bezpečnost nebude možné podat odvolání. To často využívají stěžovatelé k opravě chyb povolení, případně k dosažení jiného výsledku rozhodnutí (požadují například zamítnutí stavby namísto jejího povolení).

Proti povolení staveb pro energetickou bezpečnost bude i nadále možné se bránit podáním správní žaloby. I v tomto případě ovšem bude nutné počítat s kratší lhůtou - namísto dvou měsíců pro její podání bude lhůta pouze jeden měsíc.

V případě takto důležitých staveb lze očekávat, že neuniknou pozornosti osob, jejichž cílem bude zabránit, resp. ztížit povolování staveb proto, že s jejich realizací nesouhlasí. Právě tomu má novela do určité míry zabránit.

Důležitá je úprava také pro ČEZ, který s Ministerstvem průmyslu a obchodu uzavřel dvě smlouvy o přípravě výstavby jaderného bloku v lokalitě elektrárny Dukovany. Ten má v případě, kdy dojde ke zrušení některého z povolení pro jaderný blok, nárok na odpovídající prodloužení harmonogramu nebo navýšení rozpočtu. Z tohoto pohledu je proto v zájmu státu, aby povolovací řízení byla co možná nejrychlejší a bez zbytečných průtahů.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(10)
Petr
1. prosinec 2023, 12:22

Jasně. Proto stát a cizí státy platí české "ziskovky" aby blokovaly všechny možné stavby včetně silnic, elektráren ... třeba takový krásný příklad Eurosolar nebo Děti země.

V ČR podání žádosti o územní rozhodnutí pro JE Dukovany 1.6.2021 ... pravomocné rozhodnutí stále není... bude 2024???

A zatím:

1) Polsko Kopalino:

stanovisko předsedy Národní agentury pro atomovou energii (červen 2023)

povolení záměru – VYDÁNO ministerstvem klimatu (červenec 2023)

environmentální rozhodnutí – VYDÁNO (září 2023)

rozhodnutí o umístění (územní rozhodnutí) – VYDÁNO (říjen 2023)

2) Polsko Pątnów:

31/10/2022 podpis prohlášení o záměru mezi zástupci vlád Polska a Koreje Podpis dohody o spolupráci mezi zástupci vlád Polska a Koreje: Jacek Sasin, místopředseda vlády a ministr státních aktiv vlády Polské republiky, a Lee Chang-Yang, ministr obchodu, průmyslu a energetiky Koreje

31/12/2022 předběžná studie proveditelnosti potenciální jaderné elektrárny Konin/Pątnów

07/03/2023 podpis předběžné dohody mezi společnostmi PGE a ZE PAK o zřízení společné účelové společnosti pro realizaci projektu výstavby jaderné elektrárny v regionu Konin

08/03/2023 žádost PGE a ZE PAK k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (UOKiK) o založení společné účelové společnosti

29/03/2023 souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se založením společného podniku PGE a ZE PAK, který bude působit v oblasti jaderné energetiky

13/04/2023 vzniká společná účelová společnost PGE a ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A

16/06/2023 podání žádosti PGE PAK Energia Jądrowa ministerstvu klimatu a životního prostředí o vydání principiálního rozhodnutí

24/11/2023 vydání zásadního rozhodnutí ministerstva klimatu a životního prostředí

3) Francie:

Nový zákon - zahájení výstavby ve stávajících lokalitách před vydáním povolení....

Atd. .... v ČR zablokujeme vše .... a pak se divíme, jak nám svět utíká...

Petr
1. prosinec 2023, 12:23

Pardon, patřilo pod komentář J. Veselého.

Jan Veselý
1. prosinec 2023, 12:35

Nevydávejte polalost státního aparátu a jeho neschopnost jednat podle zákona, tj. právně napadnutelně, za vinu nějakých "ziskovek".

Všechny správní procesy mají stanovenou maximální dobu, za kterou musí být vyřízeny, minimální žádná není.

Petr
1. prosinec 2023, 12:45

Aha tak žádost podána 1.6.2021, správní lhůta 60 + 30 dnů ... vydáno bude v roce 2024. Stačí jedna ziskovka .... a projekt se prodraží o miliardy....

Ty ziskovky platí ČR (nechápu proč z mých daní) i Rakousko (vměšování do zájmů cizího státu) ....

Karásek
1. prosinec 2023, 18:37

To je účelový zákon podkopávající práva občanů. Hraničí to až s pohrdáním občanem, svobodou a demokratickým systémem.

Miloslav Černý
30. listopad 2023, 10:33

Za každou cenu, snesli jsme jiné svízele, sneseme i tyto, s tím už se dá u nás počítat.

Vladimír Šťastný
3. prosinec 2023, 06:49

Sneseme, obzvlášť, když to bude znamenat nepřetržitou a cenově snesitelnou dodávku elektrické energie.

Roman Kosařík
30. listopad 2023, 12:21

On si Patrik, Děti země a ostatní notoričtí blokovači určitě najdou jinou cestičku jak dál škodit.

Klidně ty účastníky řízení mohli poslanci omezit ještě víc jen na zainteresované obce+kraj, přičemž správní žaloba nebude mít odkladný účinek a kdo se bude cítit poškozen, ať se klidně dalších 20 let soudí o výši náhrady za utrpěnou újmu, zatímco bude dávno postaveno. Radikální?

Jan Veselý
30. listopad 2023, 18:45

Jo, někteří lidi to diktátůrka v sobě mají. Řešit problém pendrekem je velmi svůdné, dokud nejste na jeho špatné straně.

Taky se dodnes potýkáme s prasárnamy, které nám tu zůstaly po komunistech. Ti totiž jednali ve stejném stylu.

Vladimír Šťastný
3. prosinec 2023, 06:53

Každá doba s sebou něco nese. Zrovna energetiku užíváme dodnes takovou, jakou nám tu bolševici před 34 lety zanechali. My jsme pouze odsířili (velice správně a díky za to)uhelné elektrárny a postavili plynovku v Počeradech. Ty stamiliardové investice a podpory do sranda zdrojů, které v úhrnu dodnes téměř nic nevyrábí, nechám stranou. Na 34 let budování kapitalismu docela málo....

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se