Ústecký kraj požaduje podrobné posouzení vlivu těžby lithia na prostředí