Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) přišla s informací, že přeskupení obchodních zón v rámci Evropy by mohlo přinést úspory až ve výši 5 mld. eur. Uvedený odhad je součástí nové zprávy o monitoringu trhu.

Evropská agentura ACER, která sdružuje regulační úřady jednotlivých členských států, přišla s návrhem, jak uspořit značnou částku peněz. Upozornila, že současné obchodní zóny založené na historickém rozdělení by teoreticky mohly být přeskupeny tak, aby se zvýšil přeshraniční obchod s elektřinou a země se více energeticky propojily. Informaci prezentoval předseda ACERu Rafael Garcia, když vystoupil v Bruselu s novou zprávou o monitoringu trhu.

Nicméně tento odhad je založen na technických možnostech a nebere v úvahu politické pozadí celé problematiky. Téma obchodních zón je politicky velmi citlivé, protože například Německo zastává myšlenku jednotné obchodní zóny. Naproti tomu stojí vybrané sousední státy včetně České republiky, které poukazují na fakt, že přetěžování sítí na území Německa vede dlouhodobě k neplánovaným přetokům výkonu do okolních států. Jedním z posledních opatření v této oblasti je rozdělení německo-rakouské obchodní zóny, které proběhlo k 1. říjnu 2018.

Evropská unie by měla v blízké budoucnosti schválit novou legislativu o struktuře trhu. ACER nebude tedy do té doby ohledně nového rozdělení zón nic navrhovat a počká na novou legislativu. Rakousko, které nyní předsedá EU, by rádo předjednalo přijetí nové legislativy do konce roku, aby se stihla schválit před květnovými volbami.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *