Evropská komise vydala report, který mapuje dění na trhu s elektřinou a plynem za poslední čtvrtletí roku 2018.

Dění na trhu s elektřinou 

V reportu z trhu s elektřinou se dočteme, že v říjnu loňského roku byla rozdělena společná obchodní zóna Rakouska a Německa za účelem usnadnění práce operátorům přenosových soustav.

Ve Francii se mezitím během posledního čtvrtletí zvýšila produkce elektrické energie z jaderných elektráren, jelikož inspekce zkoumající stav všech francouzských jaderných elektráren udělila některým z nich povolení k provozu.

Naopak na belgickém trhu se očekávalo, že bude čelit vážným problémům na straně nabídky z důvodu pokračující údržby svých jaderných elektráren. K nedostatkům elektrické energie nedošlo, přesto se velkoobchodní cena zvýšila za čtvrtý kvartál zvýšila o 24 % v porovnání se stejným obdobím roku 2017.

Čtvrté čtvrtletí rovněž potvrdilo dlouhodobý trend postupného oddělování vývoje spotřeby elektrické energie a hrubého domácího produktu. Zatímco evropský hrubý domácí produkt nadále klesal, spotřeba elektrické energie rostla i přes teplou zimu zejména z důvodu silné průmyslové poptávky.

Cena povolenky na vypouštění emisí CO2 se ve zmíněném období postupně zvyšovala a v posledních týdnech roku 2018 vzrostla až nad hodnotu 25 EUR/t. Vysoká cena povolenky snižovala konkurenceschopnost uhelných elektráren.

V posledním čtvrtletí roku 2018 rovněž došlo k menšímu výskytu záporných cen elektrické energie v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku, což může signalizovat schopnost trhu lépe začlenit obnovitelné zdroje energie do svého mixu.

Průmyslové ceny elektrické energie v EU byly nižší než v Japonsku, na stejné úrovni jako v Číně nebo Koreji, ale vyšší než v USA přibližně o 40 EUR/MWh. Síťové poplatky a daně napříč EU zůstaly meziročně stabilní.

 Dění na trhu s plynem 

Report z trhu s plynem ukazuje, že importy se během 4. čtvrtletí 2018 snížily o 3 % v porovnání se stejným obdobím předešlého roku, zatímco spotřeba plynu v EU za celý rok (474 miliard kubických metrů) se snížila o 1,8 %. Produkce domácího plynu v roce 2018 spadla na 120 miliard kubických metrů, což představuje 8% pokles oproti předchozímu roku.

Spojené království se stalo největším producentem plynu v EU a vystřídalo na této pozici Nizozemsko, které se stalo poprvé čistým dovozcem plynu od doby, co se začal plyn v Nizozemsku těžit.

Za rok 2018 EU importovala 363 miliard kubických metrů zemního plynu, přičemž Rusko zůstalo největším dodavatelem zajišťujícím okolo 40 % importů.

Švédský LNG terminál v oblasti Nynashamn se po své otevření v roce 2011 stal prvním zařízením v oblasti Baltského moře. Autor: Jan Arrhénborg / AGA
Švédský LNG terminál v oblasti Nynashamn se po své otevření v roce 2011 stal prvním zařízením v oblasti Baltského moře. Autor: Jan Arrhénborg / AGA

V posledním čtvrtletí roku 2018, vlivem snižujících se tržních cen plynu v Asii, došlo ke znatelnému nárůstu (o 59 % v porovnání s předchozím rokem) dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy. Rusku i USA se podařilo zvýšit svůj podíl na celkovém dovozu LNG od Evropy. Mnoho evropských společností uzavřelo dlouhodobé kontrakty s USA o dovozu LNG z důvodu diverzifikace svého portfolia.

Velkoobchodní cena plynu v EU po dosažení pětiletého maxima v září loňského roku během posledního čtvrtletí znatelně poklesla. Příčinou byla klesající cena ropy, bohaté dodávky LNG do Evropy a mírná zima. Spotové ceny plynu byly však během 4. čtvrtletí vyšší než forwardové kontrakty.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *