Bezpečnostní omezení přístavby Dukovan zřejmě uzákoněny nebudou