Domů
Jaderné elektrárny
Britští regulátoři zkoumají možnosti využití umělé inteligence v jaderném sektoru
Zdroj: Vygenerováno pomocí modelu strojového učení pro generování digitálních obrazů DALL-E
Zdroj: Vygenerováno pomocí modelu strojového učení pro generování digitálních obrazů DALL-E

Britští regulátoři zkoumají možnosti využití umělé inteligence v jaderném sektoru

Britský úřad pro jadernou regulaci (ONR) a Agentura pro ochranu životního prostředí dokončily projekt testující regulační procesy v experimentálním prostředí, tzv. sandboxu s využitím umělé inteligence (AI). Regulátoři ve zprávě uvádějí, že AI se v jaderném sektoru stává důležitým trendem a investice do této oblasti významně rostou. Průmysl se snaží spolupracovat s regulátory pro lepší pochopení regulačních norem, přesto aktuálně existuje jen omezené množství osvědčených postupů pro regulaci AI.

AI by v jaderném průmyslu mohla najít využití při simulacích chování reaktoru, nebo při poskytování informací o designu reaktoru, výkonu, bezpečnosti a provozu. Tato technologie by sektoru mohla přinést zajímavé příležitosti, ale i výzvy. V současnosti je k dispozici pouze omezené množství dobré praxe relevantní pro regulátory.

K řešení tohoto problému svolal ONR expertní panel pro regulaci AI, který identifikoval dvě aplikace AI v jaderném sektoru, jež by mohly být dále prozkoumány v experimentálním regulačním prostředí. Jedná se o využití AI pro zajištění cílené údržby zařízení a o reálné využití AI pro usnadnění bezpečného provozu robotů v ohraničených prostorách.

Závěry a doporučení z pilotního testování

Zjištění z pilotního testování ukazují, že sandboxing umožňuje průmyslu ve spolupráci s regulátory prozkoumat, jak mohou být navrhované inovace aplikovány do stávajících procesů. Sandboxing zahrnoval společné workshopy zaměřené na klíčové aspekty nasazení AI ve dvou problémových/příležitostných bezpečnostních a environmentálních případech. Tyto klíčové aspekty byly poté prioritizovány do čtyř hlubších témat pro každou z aplikací AI a zkoumány prostřednictvím sezení v rámci regulačního sandboxingu.

Sandbox pilot - první aplikace regulace jaderných reaktorů na světě - zjistil, že výhody AI by měly být jasně komunikovány, zejména v kontextu tradičních technologií. Veškerá rizika by měla být definována a řízena prostřednictvím robustních opatření. Důležité je také porozumění spolehlivosti systémů AI.

Další klíčová doporučení shrnutá ve zprávě jsou:

    • Postupné nasazení systémů AI (fázování) pro budování důvěry a sběr zkušeností.
    • Hodnocení principiálního přístupu k regulaci, aby byly posouzeny rozdílné úvahy pro každou potenciální aplikaci AI.
    • Předpokládat, že jakákoli stávající tréninková data jsou nedostatečná, pokud je systém AI převeden na novou operaci nebo fázi. Vytvořit analýzu rizik pro každý potenciální režim nasazení.
    • Pochopit složitosti interakce člověk/systém.
    • Rozvíjet dovednosti otevřeným přístupem k odborným znalostem AI, reflektovat provozní zkušenosti. Prosazovat chování, které podporuje náročnou bezpečnostní a environmentální kulturu.

Rozvoj společného regulačního přístupu

ONR uvedl, že výstupy z pilotního testování jsou začleněny do stávajícího zkoumání AI v jaderném sektoru Velké Británie a sdíleny s širší komunitou regulátorů. Projekt pomohl zavést koncept mezinárodního regulačního sandboxu, který ONR a Agentura pro ochranu životního prostředí zkoumají společně s Agenturou pro jadernou energii OCED. ONR také spolupracuje s Americkou komisí pro jadernou regulaci (NRC) a Kanadskou komisí pro jadernou bezpečnost (CNSC) na sepsání 'principiálního dokumentu' o regulaci AI.

„Tato práce pomůže informovat o vývoji univerzálního regulačního přístupu k AI, včetně pokynů a relevantní dobré praxe,“ uvedl ONR. „Pilotní sandbox nám dal příležitost rozvíjet nový nástroj pro podporu inovativních řešení bez ohrožení bezpečnosti nebo naší regulační nezávislosti,“ řekl Tom Eagleton, vedoucí inovací ONR. „To by nebylo možné bez meziúřadového úsilí. Těšíme se na pokračující spolupráci s Agenturou pro ochranu životního prostředí, abychom zajistili jednotný přístup k inovacím."

Všechny obrázky v tomto článku byly vytvořeny pomocí modelu strojového učení pro generování digitálních obrazů DALL-E.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se