Domů
Jaderné elektrárny
ČEZ plánuje vyčlenit majetek do dceřiných společností Temelín II a Dukovany II
Zdroj: ČEZ

ČEZ plánuje vyčlenit majetek do dceřiných společností Temelín II a Dukovany II

Řádná valná hromada společnosti ČEZ a.s. se bude konat 3. června. Na pořadu je několik zásadních bodů včetně rozdělení zisku (výše dividendy), volby nových členů dozorčí rady a mimo jiné také přijetí rozhodnutí o vyčlenění části majetku společnosti do nových dceřiných společností založených na podzim loňského roku (více jsme psali ZDE).

ČEZ postupuje podle návrhů MPO

Ve strategickém dokumentu „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky“ (NAPJE), který vychází z platné Státní energetické koncepce (SEK), lze nalézt tři možné varianty investičního modelu pro stavbu nového jaderného zdroje v ČR. Podle ČEZ vyžadují všechny varianty definované Ministerstvem průmyslu a obchodu vyčlenění projektů přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitách Temelín a Dukovany do samostatných společností.

Společnost ČEZ, a. s. nejprve založila 100% dceřiné společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a Elektrárna Dukovany II, a. s., které byly poté zapsány do obchodního rejstříku. Obě společnosti byly založeny se základním vkladem 50 mil. Kč a bylo rozhodnuto, že pro vyčlenění projektů přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitách Temelín a Dukovany bude zvolena forma vkladu části závodu ČEZ a.s. do základního kapitálu samostatných dceřiných společností. Rozhodnutí o vyčlenění projektů přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů formou vkladu části společnosti podléhá souhlasu valné hromady ČEZ, a. s. Z toho důvodu ČEZ na svých webových stránkách zveřejnil materiály, na jejichž základě se bude na valné hromadě o vyčlenění majetku rozhodovat.

Vyčlenění dvou dceřiných společností (Zdroj: ČEZ)

Důvodů pro vyčlenění projektů do samostatných společností je několik:

  • vyšší flexibilita pro budoucí volbu investorského modelu (bylo zmíněno několik možných scénářů od vstupu finančních investorů přes prodej části společností dodavateli až po prodej celého projektu potencionálnímu zájemci)
  • možnost budoucích změn (umožnění kapitálového vstupu státu, strategického investora nebo dodavatele technologie)
  • rozšíření možností financování projektů
  • transparentní oddělení nákladů na přípravu a výstavbu nových bloků od provozu stávajících výrobních zdrojů ČEZ, a.s.

Konkrétní vklady do dceřiných společností jsou části ČEZ zahrnující mimo jiné: dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pozemky potřebné pro výstavbu nových jaderných zdrojů, zařízení a inventář evidované na vyčleňované osoby, stavby na pozemcích potřebných pro výstavbu, nedokončené investice a poskytnuté zálohy na projekty, krátkodobé pohledávky, rezervy, krátkodobé závazky a drobný majetek vedený v operativní evidenci.

Navýšení základního kapitálu je tedy formou nepeněžitého vkladu. Zasedání dozorčí rady ČEZ, na němž byl převod majetku odsouhlasen, proběhlo 28.4.. K úplnému schválení je však ještě potřeba souhlas valné hromady. Po schválení proběhne úpis nových akcií uvedených společností a následně mohou proběhnout formální změny v obchodním rejstříku a na katastru nemovitostí. Znění smluv o vkladu je k nahlédnutí na internetových stránkách ČEZ.

Hodnota projektů Temelín II a Dukovany II

Hodnota temelínské sekce byla oceněna na 1,48 miliardy Kč. Základní kapitál společnosti Elektrárna Temelín II se právě o tuto částku zvýší. Podobně byla hodnota dukovanské sekce oceněna na 642 miliónů Kč. U temelínského projektu tvoří drtivou většinu hodnoty převáděného majetku tzv. nedokončené investice a poskytnuté zálohy dle projektů, mezi které patří například proces EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), výběrové řízení (ukončené výběrové řízení na dodavatele nových bloků), pojištění, výkupy pozemků atd.

Vizualizace nových bloků JE Temelín. Zdroj: ČEZ

Zajímavé je srovnání jednotlivých položek u obou projektů. U dukovanského projektu je hodnota staveb, pozemků a zařízení cca 200 mil. Kč, oproti tomu je stejná položka u temelínského projektu pouze 27 mil. Kč. Naopak hodnota nedokončených investic (včetně zrušeného tendru) je v případě Temelína 1,4 mld. a v případě Dukovan pouze 0,5 mld. Kč. Temelínský projekt byl v době zrušení v pokročilejší fázi, než je dukovanský projekt nyní, takže je tento rozdíl logický. Jde z něj také hrubě odhadnout současná hodnota materiálů připravených během tendru, jehož celková cena však byla jistě podstatně vyšší.

Žádné protinávrhy akcionářů se prozatím na webu společnosti neobjevily. Majoritním vlastníkem ČEZ je přes Ministerstvo financí stát, který si v dokumentu NAPJE tento postup přípravy nových jaderných elektráren prakticky vyžádal. Lze tedy předpokládat, že příští týden dojde ke schválení návrhu a pokračování přípravy staveb nových jaderných zdrojů v ČR.

Zdroj úvodní fotografie: ČEZ

Potřebujete být v obraze ohledně jaderné energetiky?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti jaderné energetiky a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
Německo zvažuje obnovení provozu odstavených jaderných elektráren
24. květen 2022, 10:03
Kdo dostaví Dukovany? Tři nápadníci v tendru, jejich minulost a trumfy
19. květen 2022, 23:00
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se