Norský ropný fond klade vyšší důraz na etiku svých investic

DomůEnergetika v zahraničíNorský ropný fond klade vyšší důraz na etiku svých investic

Zástupci Norského kapitálového fondu, jehož hodnota přesahuje 1,1 bilionu dolarů uvedli, že diskutují o tom, zda by měli prodávat podíly ve společnostech, které jsou považované za rizikové pro životního prostředí.

Fond, který investuje příjmy z norské produkce ropy a zemního plynu, má podíly v přibližně 9 000 společnostech ze 72 zemí, což odpovídá 1,4 % všech celosvětově kótovaných akcií.

Jeden z největších investorů na světě se snaží přimět společnosti, aby zveřejňovaly nefinanční údaje, zejména ty, které souvisí s dopadem jejich činnosti na klima.

Od roku 2012 fond provedl 240 divestic právě kvůli rizikům, která vyplývala z chodů společností. Z toho 140 souviselo s rizikem změny klimatu. Ve středu na konferenci Centrální banky o Finanční stabilitě a změně klimatu uvedl Patrick du Plessis, vedoucí sektoru sledování rizikovsti fondu: „V našich diskusích o odprodeji založeném na riziku velmi dominuje klima.“

Fond také provedl 156 odprodejů kvůli etickým problémům, což může zahrnovat společnosti, které získávají více než 30 % svých příjmů z uhlí, ale také společnosti porušující lidská práva, jako je například využívání dětské práce.

Du Plessis dále uvedl, že cílem fondu není pouze minimalizovat nebo eliminovat riziko změny klimatu, ale také jej správně ocenit ve vztahu k hodnotě aktiva.

Průzkum provedený fondem ukázal, že pouze 17 % společností v portfoliu fondu, nebo 43 % podle čisté hodnoty aktiv, zveřejnilo své údaje o emisích do konce roku 2018.

Du Plessis na konferenci také sdělil agentuře Reuters, že fond tlačí společnosti k větší transparentnosti.

Uvedl, že tým pro správu a řízení fondu pracuje na posouzení toho, do jaké míry společnosti zveřejňují informace o vyprodukovaných emisích oxidu uhličitého a zda je v průběhu času vidět zlepšení v uvádění těchto údajů.

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují