EDF hledá cestu z krize ve výstavbě jaderných elektráren, na návrh řešení má měsíc

DomůJaderné elektrárnyEDF hledá cestu z krize ve výstavbě jaderných elektráren, na návrh řešení má měsíc

Francouzská společnost EDF má měsíc na to, aby představila návrh řešení, jak vyvést francouzský jaderný průmysl z krize, kterou aktuálně prožívá. Podle francouzské vlády je nutné získat v oboru další zkušenost, aby se předešlo obdobným problémům, které postihly dostavbu jaderného bloku Flamanville 3.

Francie je v Evropě bezesporu hlavním evropským státem pro jadernou energetiku. Francie provozuje v Evropě nejvíce jaderných reaktorů (celkem 58 s výkonem přes 63 GWe) a jejich výroba pokrývá dlouhodobě přes 70 % výroby elektřiny v zemi. Dlouhou dobu také Francie platila za zemi s největšími zkušenostmi s výstavbou nových jaderných bloků.

Elektřina ve Francii pochází převážně z jaderných zdrojů

Zkušenosti s výstavbou se ovšem postupně vytrácejí – poslední jaderný blok byl uveden do provozu před téměř 20 lety (druhý blok jaderné elektrárny Civaux byl uveden do provozu v roce 2000). Od té doby již další uveden do provozu nebyl.

Jediná výstavba jaderného bloku probíhá aktuálně v areálu stávající elektrárny Flamanville, kde má být (dle aktuálního plánu) uveden do provozu nový třetí blok s reaktorem typu EPR v roce 2022.

Dostavbu ovšem zdržuje řada problémů – výstavba začala již v prosinci 2007 a měla být původně hotová během necelých 5 let. Poslední problémy se svary ovšem dostavbu reálně zpozdily o další 2 roky a zdražily o 1,5 mld. EUR. Pozice Francie, jakožto země s největšími zkušenostmi s výstavbou jaderných zdrojů, se těmito problémy značně oslabila.

JE Flamanville. Zdroj: EDF

To se ovšem pochopitelně nelíbí francouzské vládě, která sice má ambici postupně snížit podíl výroby elektřiny z jaderných elektráren k 50 %, přesto si je vědoma toho, že současné stárnoucí reaktory bude muset nahrazovat novými, aby poloviční podíl vůbec udržela.

Řediteli EDF proto v návaznosti na poslední problémy vláda uložila, aby představil návrh řešení, jak znovu vybudovat a obnovit pověst Francie s ohledem na výstavbu jaderných zdrojů.

Zaměřit se přitom má především na nedostatek kvalifikovaných odborníků a zkušenosti s dostavbami, projektový management při výstavbě a integraci společnosti Areva, kterou společnost EDF převzala před bankrotem v roce 2018.

„Jaderný průmysl ve Francii se musí vrátit zpět do původních kolejí. Je to otázka energetické suverenity.“ Bruno Le Maire, francouzský ministr financí

Problémy s nedostatkem odborníků přitom údajně došly tak daleko, že svary neprováděli místní odborníci, ale EDF musela využit subdodavatele ze zahraničí. Špatná koordinace se subdodavateli je přitom dalším bodem, který francouzská vláda vytkla EDF při výstavbě jaderné elektrárny Flamanville.

Výstavba jaderné elektrárny Flamanville. Zdroj: EDF

Je ovšem na místě připomenout, že problémy s dostavbou jaderné elektrárny Flamanville nejsou zcela vinou EDF. Jedná se totiž o jeden z prvních reaktorů tohoto druhu, který měl být postaven, a proto se zkušenosti s jeho stavbou teprve získávají. V Evropě zatím není v provozu žádný reaktor EPR, pouze nedávno byl zprovozněn první reaktor tohoto druhu v čínském Taishanu.

Zkušenosti s výstavbou tohoto reaktoru se teprve postupně získávají. Navíc, reaktor EPR je svou konstrukcí mimořádně náročný. Již dříve přirovnal jeho konstrukci Tony Roulstone, který vede magisterský program na Cambridge v oblasti jaderného inženýrství, k výstavbě „katedrály uvnitř jiné katedrály“.