Havlíček: Tendr na Dukovany do konce roku nebude, máme 4 varianty