Společnost Toshiba Energy Systems & Solutions vyvinula technologii oxidační redukce (redox), která umožňuje získávat konkrétní prvky z vitrifikovaného vysoce radioaktivního odpadu. Technologie umožňuje opětovné použití těchto prvků a tím i snížení množství vysoce radioaktivního odpadu určeného k likvidaci.

Vitrifikace je proces zpracování vysoce radioaktivního odpadu, například zbytků po přepracování použitého jaderného paliva, do skleněné formy. Prvky obsažené ve vitrifikovaném odpadu jsou například paladium, selen, cesium, zirkon a mnoho dalších štěpných produktů s dlouhým poločasem rozpadu. Technologie redox od Toshiby používá roztavenou sůl k izolaci 4 prvků z vitrifikovaného odpadu a výrobě potencionálně znovu použitelného kovu.

Redukce vysoce aktivních odpadu a konverze nestabilních nuklidů

Výzkum proběhl v rámci programu Impulse Paradigm Change through Disruptive Technologies (ImPACT) a byl veden Radou vlády pro vědu, technologie a inovace. Zaměřuje se na ověření možnosti redukce štěpných produktů s dlouhým poločasem rozpadu a přepracování zdrojů z radioaktivního odpadu. Navíc se snaží najít možnosti transformace těchto štěpných produktů na stabilní nuklidy s krátkým poločasem rozpadu.

Cíle výzkumného projektu ImPACT; Zdroj: JSC

Výzkumný tým, který zahrnuje také Japonskou vědecko-technologickou agenturu, demonstroval, že tyto opětovně použitelné prvky mohou být separovány z použitého vitrifikovaného odpadu pomocí technologie roztavených solí. Ve společném prohlášení tým tvrdí, že tato technologie při kombinaci s ostatními technologiemi vyvinutými v rámci programu ImPACT, jako například transmutace prvků, by mohla vést k tomu, že dlouhodobá úložiště jaderného odpadu budou menší, nebo mělčí než dříve.

Úspěšně provedené laboratorní testy

Při testování vědci z výzkumného týmu úspěšně získali pokusné nuklidy a soli s dlouhým poločasem rozpadu jako pevné látky, roztavené soli a plyny snížením zkušebního vitrifikovaného odpadu v tekuté soli, kdy křemíkové jednokyslíkové síťové struktury oxidu křemičitého byly rozloženy.

Roztavená sůl odolná vůči radioaktivnímu záření může být použita opakovaně pro dosažení požadovaných výsledků při snižování množství sekundárních odpadů. Vědecký tým uvedl, že bude pokračovat ve výzkumu, aby vytvořil praktický systém pro opětovné použití a minimalizaci množství vysoce radioaktivního odpadu.

Zdroj úvodní fotografie (nízkoaktivní odpad): Archiv EDU

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *