Japonský tým extrahoval radioaktivní elementy z vitrifikovaného odpadu