Studie proveditelnosti polského programu malých jaderných reaktorů byla dokončena