Domů
Jaderné elektrárny
MAAE opět navýšila svou prognózu budování jaderných zdrojů, její ředitel rovněž hodnotil nadcházející výzvy
Zdroj: MAAE
Zdroj: MAAE

MAAE opět navýšila svou prognózu budování jaderných zdrojů, její ředitel rovněž hodnotil nadcházející výzvy

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi tvrdí, že klimatické změny a energetická krize vedly k tomu, že stále více zemí vidí v jaderné energii řešení. Proto MAAE navyšuje svou prognózu budoucího vývoje jaderných zdrojů.

Již druhý rok po sobě MAAE revidovala svou roční prognózu směrem k vyššímu růstu. Loňská revize, která navýšila očekávání rozvoje jaderných zdrojů, byla první od havárie jaderné elektrárny Fukušima Daiči v roce 2011 a letošní údaj ukazuje, že "se nacházíme v rozhodujícím okamžiku přechodu světa k bezpečnější, stabilnější a cenově dostupnější energetické budoucnosti," uvedl Grossi.

Slavnostní zahájení 66. generální konference MAAE ve Vídni (2022). Zdroj: MAAE

Ve svém projevu na zahájení generální konference MAAE ve Vídni, která probíhá v těchto dnech (26.-30.9.2022) také uvedl, že doufá v pokračování podrobných rozhovorů s Ukrajinou a Ruskem o bezpečnostní a ochranné zóně kolem Záporožské jaderné elektrárny.

Zde jsou klíčové citace z jeho projevu, a to podle jednotlivých témat:

Budoucnost jaderných zdrojů

"V současné době 430 jaderných reaktorů provozovaných ve 32 zemích zajišťuje přibližně 386 GW instalovaného výkonu, který dodává přibližně 10 % světové elektřiny a čtvrtinu veškeré nízkouhlíkové výroby elektřiny. V 18 zemích je ve výstavbě 57 reaktorů, které by měly poskytnout na 59 GW dalších kapacit. S ohledem na zvýšený zájem o jadernou energetiku na celém světě, navýšila MAAE o 10 % svou prognózu růstu výrobní kapacity jaderných elektráren do roku 2050. Podle této prognózy se instalovaný výkon více než zdvojnásobí na 873 GWe. K dosažení tohoto nárůstu bude potřeba vyřešit řadu problémů, včetně harmonizace právních předpisů a průmyslových odvětví a dosáhnout pokroku v oblasti likvidace vysokoaktivního odpadu."

Záporožská bezpečnostní zóna

"Vyzval jsem k urychlenému zřízení ochranné zóny pro jadernou bezpečnost, aby se zabránilo poškození elektrárny a jejího vnějšího napájení ostřelováním. Minulý týden jsem vedl jednání na vysoké úrovni v New Yorku, kde tento návrh získal silnou mezinárodní podporu. Zahájil jsem podrobná jednání s Ukrajinou a Ruskou federací, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést tuto zónu. Víme, co je třeba udělat. Je to možné. Jsem připraven tento týden pokračovat v konzultacích v obou zemích, abychom mohli tuto elektrárnu ochránit."

JE Záporoží. Zdroj: Energoatom JE Záporoží. Zdroj: Energoatom

Pandemie

"Od počátku roku 2020 stojí MAAE v čele boje proti COVID-19. Její mimořádná reakce na pandemii byla největší v historii agentury. Poslali jsme vybavení a materiál do 306 laboratoří ve 130 zemích. Doufáme, že se tato pandemie blíží ke svému konci, ale musíme být připraveni na další. Členské státy přijaly a aktivně se účastní projektu „IAEA Zoonotic Disease Integrated Action“, který byl zřízen s cílem začlenit jaderné a přidružené metody do snah o monitorování ohnisek zoonotických onemocnění (infekční onemocnění přenášená ze zvířat na člověka) a reakci na ně, s cílem zvýšit globální připravenost na budoucí pandemie."

Zdravotnictví

"Celosvětová propast v péči o onkologicky nemocné se stále zvětšuje. Polovina afrických zemí nemá ani jeden život zachraňující radioterapeutický přístroj; 70 % africké populace nemá přístup k radioterapii. V Latinské Americe, odkud pocházím, a v některých částech Asie umírají lidé na formy rakoviny, kterým lze předcházet a které jsou léčitelné. Proto jsme letos v Addis Abebě zahájili projekt „Paprsky naděje“, kterým posilujeme naše úsilí a mobilizujeme mezinárodní společenství k řešení tohoto tichého zabijáka... Paprsky naděje vzbuzují naději. Více než 20 členských států již požádalo o pomoc prostřednictvím této iniciativy, která pomůže zemím zajistit přístup k život zachraňující radioterapeutické léčbě, posílit právní předpisy a infrastrukturu v oblasti radiační bezpečnosti a zajistit kontrolu kvality, poradenství, školení a vybavení."

Princip sterilizace komárů dle MAAE. Zdroj: MAAE

Plasty

"NUTEC Plastics, další stěžejní iniciativa, která zaujala mnoho lidí na celém světě, pomáhá zemím využívat techniky radiace šetrné k životnímu prostředí k recyklaci plastů a používat izotopické stopování k lepšímu pochopení problému znečištění moří mikroplasty."

Potraviny

"Naše krize v oblasti znečištění, zdraví a energetiky je zmítána potravinovou krizí, na kterou potřebujeme krátkodobá i dlouhodobá řešení. Potraviny a zemědělství zůstávají pro členské státy nejvyšší prioritou a v roce 2021 na ně připadá téměř čtvrtina programu technické spolupráce MAAE."

Harmonizace

"V červnu jsem hostil zahajovací zasedání Iniciativy pro harmonizaci a standardizaci v jaderné energetice (NHSI), na němž se vedoucí představitelé jaderných regulačních orgánů a průmyslu dohodli, že budou pracovat na posílené harmonizaci a standardizaci regulačních a průmyslových přístupů na podporu celosvětového zavádění bezpečných pokročilých reaktorů, jako jsou například reaktory SMR."

Vypouštění vody z elektrárny Fukušima Daiči

"Bezpečnostní přezkum MAAE týkající se plánovaného vypouštění vody vyčištěné systémem ALPS japonskou vládou v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči dosáhl významného pokroku. Při plnění slibu agentury, že se bude účastnit procesu před plánovaným vypouštěním, v jeho průběhu i po něm, jsme dosud uspořádali osm zasedání pracovní skupiny, provedli dvě důkladné technické kontrolní mise, zveřejnili dvě zprávy z misí a zahájili plánované odběry vzorků a analýzy."

MAAE v oblasti Fukušima Daiči a dalších oblastech jaderných havárií funguje často jako prošetřující orgán; Zdroj. MAAE

Trojstranný vojenský pakt AUKUS

"Svět šíření jaderných zbraní a garancí se vyvíjí. Pokud jde o jaderné pohony pro námořní plavidla, musí MAAE poskytnout nezbytné technické odpovědi na tento vývoj, který je předpokládán ve stávajícím právním rámci. Dovolte mi, abych se nejprve věnoval tématu AUKUS, v jehož rámci se Spojené státy a Spojené království dohodly, že pomohou Austrálii při pořizování ponorek s jaderným pohonem. Strany programu AUKUS s agenturou spolupracují a já očekávám, že v tom budou pokračovat, aby splnily svůj deklarovaný závazek zajistit dodržování nejvyšších standardů v oblasti nešíření jaderných zbraní a záruk. Brazílie rovněž informovala agenturu o svém rozhodnutí zahájit jednání o zvláštních postupech pro použití jaderného materiálu podléhající zárukám v námořním jaderném sektoru. Při své práci se stranami AUKUS a s Brazílií se agentura řídí svým mandátem v oblasti ověřování a nešíření jaderných zbraní."

Kaskáda plynových odstředivek pro obohacování uranu; Autor: US Department of Energy

"Pokud jde o dohodu o zárukách podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní s Íránskou islámskou republikou, agentura se snaží s Íránem spolupracovat na řešení nevyřešených otázek souvisejících s přítomností částic uranu antropogenního původu na třech neohlášených místech v Íránu. Od června Írán s agenturou nejednal. V důsledku toho nebyly tyto otázky vyřešeny a agentura nemůže poskytnout ujištění, že íránský jaderný program je výhradně mírový. Agentura je i nadále připravena s Íránem neprodleně znovu jednat a tyto záležitosti vyřešit. Musíme najít společná řešení problémů, které nezmizí, pokud je nevyřešíme spoluprací.

KLDR

"Od loňské generální konference jsme pokračovali v monitorování jaderného programu KLDR. Zaznamenali jsme náznaky, že byl znovu otevřen jaderný testovací areál. Dále jsme pozorovali náznaky provozu zařízení a realizace stavebních prací v lokalitě Jongbjon, jakož i činnosti na dalších místech. Vyzývám KLDR, aby zcela plnila své závazky vyplývající z příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, aby neprodleně spolupracovala s agenturou při naplňování dohody o zárukách v rámci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a aby vyřešila všechny nevyřešené otázky, zejména ty, které vznikly během nepřítomnosti inspektorů agentury v zemi. Agentura je i nadále připravena plnit svou zásadní úlohu při ověřování jaderného programu KLDR."

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(13)
Přemek z Mělníka
29. září 2022, 13:02

Jak naše vlády hospodaří?

Třeba Transitní plynovod, to byl původní název, pak Transgas, pak NET4GAS byl r. 2002 prodán za 132 mld korun i s navazujícím českým plynárenstvím včetně 80 000 km plynovodů a přípojek....Přitom do té doby Transgasem bezproblémově proudil plyn už cca 50 let...Dnes už je těch 132 miliard dávno rozfofrovano....

Také vznikl JAMAL r. 1999 přes Polsko a 2011 už přes Německo Nord Stream 1 a tím přes OPAL do Česka...Díky levným energiím EU vysoce prosperovala. Teď to bude Čína a Indie a další s podobným záměrem, my už bohužel ne....

Z Německa jsou energie pro ČR téměř lichvářsky předraženy a Čína si také k ruskému LNG přiráží 200-300%....no, nekupme to, že? No hlavně že jsme kamarádi, ale jak jde o prachy a byznys tak sranda končí.....

energetik
29. září 2022, 13:05

Každý chvilku tahá pilku. Tak to bylo, je a bude.

Ivan Švančara
29. září 2022, 14:01

uz solidarita nie je na prvom mieste?

Baton David
30. září 2022, 08:00

tím chcete říci potomstvu: ano do_rali sme to a víme to a ten hnůj kterej díky nám zažíváte vzešel z naši lenosti a blbosti a vy si s tím nějak poradíte..

energetik
4. říjen 2022, 21:53

Ano přesně tak, o ten jaderný bordel po nás se budou muset starat chudáci potomci abychom my mohli mít jakože "levnou" elektřinu kterou stejně nemáme. Protože nespolehlivé JE ve Francii stojí a je nutné všechny zálohovat aktuálně drahým plynem.

Martin P
5. listopad 2022, 06:19

Kdyby ty jaderné zdroje nebyly vůbec, tak podle vaší logiky bychom za drahý plyn jako Evropa platili každou sezónu, nejen tuto a část loňské. A ten "jaderný bordel", o kterém mluvíte, bude za pár let znamenat energetické předzásobení Evropy před zeměmi těžícími uranovou rudu (resp. uran 238/235). Pokud se rozvinou rychlé množivé reaktory, tak se to jaderné dědictví začne ve velkém využívat (a stávat méně škodlivým) už během následujích 20 let a až do konce století minimálně. Žádných 100000let s nejistotou co bude. O tom jaderném úklidu tady píšu už léta a pamatuju si reakce některých, kteří mě chtěli setřít , že jde o drahý úklid a "protože levný zemní plyn".

Přemek z Mělníka
29. září 2022, 13:10

Ještě....Transgas vedl přes Ukrajinu, Slovensko k nám....,tedy bez německých překupníků....Teď tato cesta prakticky zanikla....

Jan Stehlik
29. září 2022, 14:18

Problém byl , že na východ se o to nikdo nestaral a jen se hrabalo . Německo to nechtělo platit a tak se dohodlo napřímo . Teď už je to také pasé , nikdo to nebude ochoten opravit a slaná voda zevnitř rozežere potrubí . V principu je tedy rusko odstřiženo a padla železná opaona.

Přemek z Mělníka
29. září 2022, 14:31

Kdyby se chtělo, asi by to šlo....,ale asi není valný zájem. Pro Rusko má význam do budoucna Azie, tam mu takovéhle "boty" nedělají....

Jinak pro zajímavost...,bývalý polský ministr zahraničí Sikorski uvedl na sítích, že výbuchy NS1 a NS2 byla skvělá práce a poděkoval Bidenovi....A také Biden se dřív nechal slyšet, že NS2 Amerika zastaví za každou cenu....., takže se podařilo....

Ivan Novák
29. září 2022, 23:19

Jak do toho pasuje ruské nevyužití nakoupené přepravní kapacity Jamalem? A jestliže Siemens tvrdil, že citáty s opravou turbíny NS1 jsou výmluva, docela bych mu věřil. Ty výbuchy, jakkoli je každý terorista odsouzeníhodný, vlastně jen ukončily předsmrtné křeče NS, všichni teď vědí, na čem s plynem pro tuto zimu jsou.

Martin P
5. listopad 2022, 06:49

Plynárenskou soustavu privatizovala Zemanova vláda pod heslem "rozjedeme penzijní reformu". To jen pro připomenutí všem "vlastencům", kteří jej volili.

Jimi
29. září 2022, 15:38

Chtel bych ochutnat houbicky od MAAE… jadro nikdy neprekona 500GW instalovaneho vykonu

richie
30. září 2022, 14:59

nuz .. mozno odvazne prognozy, ale .. len cina za poslednych 10rokov navysila vyrobu JE viac ako 5-nasobne a do roku 2030 to chcu este navysit cca 3x - maju v plane mat v r2035 ~200GWe v JE

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se