MAAE podporuje vypuštění upravené vody z jaderné elektrárny Fukušima

DomůJaderné elektrárnyMAAE podporuje vypuštění upravené vody z jaderné elektrárny Fukušima

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) provedla revizi nakládání s upravenou vodou skladovanou v poškozené japonské jaderné elektrárně Fukušima. Uvádí, že jsou k dispozici dva způsoby, jak s upravenou vodou naložit – její vypuštění do moře nebo uvolnění ve formě páry. Oba jsou technicky proveditelné.

V areálu JE Fukušima Daiči byla kontaminovaná voda upravena Systémem pokročilého zpracování tekutin (ALPS), který odstranil z vody většinu radioaktivity, kromě tricia. Zpracovaná voda je nyní skladována v areálu elektrárny. K 12. březnu bylo v 979 nádržích uloženo přibližně 1,19 miliónů kubických metrů upravené vody. Celková skladovací kapacita nádrží bude do konce roku přibližně 1,37 miliónů kubických metrů a očekává se její naplnění do léta 2022.

Zásobní nádrže pro uskladnění zpracované vody na JE Fukušima; Zdroj: TEPCO

Japonská vláda požádala MAAE o revizi způsobu naložení s uloženou vodou, včetně zprávy podvýboru pro nakládání s upravenou vodou vydané 10. února.

Odpaření do atmosféry nebo vypuštění do moře

Přezkum MAAE publikovaný minulý čtvrtek  uvádí, že obě možnosti řízeného nakládání s uskladněnou vodou navržené poradním podvýborem, odpaření vody a její vypuštění do moře, jsou technicky proveditelné.

Tyto metody, jak MAAE ve své revizi uvádí, jsou běžně používány elektrárnami provozovanými po celém světě při uplatnění zvláštních regulačních povolení založených na posouzení bezpečnosti a dopadu na životní prostředí. Experti MAAE tvrdí, že doporučení podvýboru navržené japonské vládě se opírá o „komplexní a vědecky podloženou analýzu, zaměřenou na nezbytné technické, netechnické a bezpečnostní aspekty“.

Nezbytný krok pro vyřazení JE Fukušima

Tým MAAE sdělil, že management upravené vody zahrnující její likvidaci, je „kritický pro udržitelnost činností při vyřazování JE Fukušima Daiči z provozu“. Odborníci zopakovali doporučení revizní mise MAAE v roce 2018 pro vyřazení elektrárny z provozu a také popsali možnosti naložení s uskladněnou vodou.

„Jakmile japonská vláda zvolí preferovanou možnost vypuštění skladované vody, je MAAE připravena s Japonskem spolupracovat formou poskytnutí pomoci s radiační bezpečností před, v průběhu a po manipulaci s kontaminovanou vodou,“ uvedla MAAE.

Improvizované napájení panelů po ztrátě všech zdrojů energie při havárii JE Fukušima; Zdroj: TEPCO

„Bezpečnost a efektivní práce s upravenou uskladněnou vodou je jedinečným a komplexním případem,“ řekl vedoucí týmu Christophe Xerri, ředitel divize MAAE pro jaderný palivový cyklus a technologie odpadů. „Řešení jsou dostupná. Budou vyžadovat neustálou pozornost, bezpečnostní revize, dohled regulátora, podpořený komplexním monitorovacím programem na základě komunikačního plánu a řádné zapojení všech zúčastněných stran.“

Zdroj úvodní fotografie: MAAE