V tomto týdnu byly zveřejněny výsledky bezpečnostní prověrky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), ve kterých byl hodnocen nový čínský typ rektoru CAP1400. Úspěšným splněním prověrky byla splněna podmínka pro budoucí výstavbu výkonného reaktoru.

Typová reaktorová bezpečnostní prověrka (Generic Reactor Safety Review) si klade za cíl u nového typu reaktoru zhodnotit všechny bezpečnostní prvky. Ty často využívají částečně, či zcela nových technologií. Z tohoto důvodu se na hodnocení podílí tým mezinárodních expertů, který návrh posuzuje dle standardů MAAE. Tento proces je časově velmi náročný. V případě čínského reaktoru šetření trvalo 10 měsíců.

CAP1400 patří mezi 16 strategických projektů Národního vědeckého a technologického vývojového plánu čínské lidové republiky. Do budoucna se plánuje jeho široké rozšíření po Číně a i vývoz do zahraničí. Jedním z uvažovaných míst, kde by mohl být tento typ elektrárny postaven, je Turecko.

„Úspěšné absolvování typové reaktorové bezpečnostní prověrky MAAE značí uznání návrhu CAP1400 světovými autoritami a jako takové je pevným základem pro budoucí mezinárodní spolupráci,“ cituje WNN Šanghajský institut pro výzkum a design v jaderném inženýrství.

CAP1400

Reaktor CAP1400 byl vyvinut Šanghajským institutem pro výzkum a design v jaderném inženýrství (Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute) ve spolupráci s americkou společností Westinghous. Nově vzniklý koncept se zakládá na principech tlakovodního reaktoru AP1000 americké společnosti.

Tepelný výkon CAP1400 je plánován na 4040 MW, elektrický výkon poté 1500 MW. Zamýšlená životnost je 60 let.

Zemní práce v lokalitách (Shidaowan), kde je plánována výstavba prvních dvou zkušebních bloků CAP1400 začali již v průběhu roku 2015.  Začátek samotné stavby lze očekávat v letošním roce.

zdroj úvodní fotografie: IAEA Imagebank

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *