První jaderný reaktor EPR vstoupil do komerčního provozu

DomůJaderné elektrárnyPrvní jaderný reaktor EPR vstoupil do komerčního provozu

V první bloku jaderné elektrárny Taishan v čínské provincii Guangdong byly dokončeny všechny procesy spojené se zprovozněním elektrárny a blok je tak způsobilý pro komerční provoz. Oznámily to v pátek ve společném prohlášení čínská China General Nuclear (CGN) a francouzská EDF. Taishan 1 je tak prvním reaktorem EPR na světě, který tohoto milníku dosáhl.

Poslední zkouškou reaktoru byl test nepřetržitého provozu po 168 za plného výkonu, který byl dokončen ve čtvrtek 13. prosince. Ačkoliv si CGN stále musí opatřit patřičná povolení a dokumentaci, považuje se blok za komerčně provozovaný.

„Úspěšné provedení tohoto testu značí dosažení všech předpokladů pro bezpečný provoz reaktoru.“ – Ze společného prohlášení EDF a CGN

Jaderná elektrárna Taishan, která se skládá ze dvou reaktorů EPR o výkonu 1750 MW, je největším energetickým projektem, na kterém se Čína a Francie společně podílely. Oba reaktory mají být dohromady schopné vyrobit až 24 TWh elektrické energie ročně a každý rok tak zabránit vypuštění 21 milionů tun CO2. Projekt elektrárny Taishan je veden společností TNPJVC, společným podnikem mezi CGN (51 %), EDF (30%) a místním provozovatelem elektrické sítě, společností Yuedian. Reaktor EPR dodala pro projekt společnost EDF a její dceřiná společnost Framatome.

Taishan 1 těžil mimo jiné z 35leté spolupráce mezi CGN a EDF, která započala výstavbou první komerční čínské jaderné elektrárny v Daya Bay. Výstavba bloku číslo 1 začala v roce 2009, o rok později započala výstavba bloku druhého.

Taishan 1 poskytuje všem reaktorům typu EPR na světě své zkušenosti s vedením projektu a technologickou odbornost. Prvními reaktory, které z těchto zkušeností budou čerpat, mají být dva bloky v Hinkley Point C a dále také Bradwell B, který je založen na designu čínského reaktoru Hualong.

„Vstup JE Taishan 1 do komerčního provozu značí úspěšné dosažení cíle stanoveného čínskými a francouzskými vládními činiteli. Jako první reaktor EPR, který tohoto milníku dosáhl, Taishan 1 nabízí cenné lekce a řešení pro výstavbu podobných reaktorů po celém světě, a bude tak hrát demonstrativní a podpůrnou roli při společné výstavbě JE Hinkley Point C a ve Spojeném království.“ – He Yu, předseda představenstva CGN

„Zprovoznění Taishanu 1, prvního reaktoru EPR, který vstoupil do komerčního provozu, je klíčovým úspěchem pro celý francouzský průmysl, neboť demonstruje jeho schopnosti vybudovat reaktory 3. generace…“ – Jean-Bernard Lévy, předseda představenstva a výkonný ředitel EDF

EPR v Číně – začalo se později, v cíli jsou však dříve

Kromě těchto bloků jsou francouzské reaktory 3. generace stále ještě ve výstavbě ve finském Olkiluoto a francouzském Flamanville. Výstavba třetího bloku JE Olkiluoto započala v roce 2005, a podle původních plánů měla elektrárna začít s komerčním provozem v roce 2010.

Výstavba třetího bloku JE Flamanville započala v roce 2007, komerční provoz v ní měl začít v roce 2012. Ačkoliv měly obě elektrárny oproti Taishanu několikaletý náskok, obě dvě se potýkají s několikaletými zpožděními a s výrazným prodražením a stále nejsou dokončené. Dle současné prognózy by v Olkiluoto měla začít běžná výroba v lednu 2020. Flamanville by měla do komerčního provozu vstoupit příští rok.

CGN začalo se zavážkou paliva do reaktoru 10. dubna po obdržení patřičného povolení ještě ten den. První kritikality bylo na reaktoru dosaženo 6. června, k připojení bloku k elektrické síti došlo 29. června. Taishan 2 má podle současného plánu začít s výrobou příští rok.

Zdroj úvodního obrázku: TNPJVC