První reaktorová nádoba pro nový kurský blok VVER-TOI bude doručena na staveniště