V prvním jaderném reaktoru typu EPR bylo dosaženo kritického stavu