Temelín odpojil neplánovaně 1. blok. Příčinou je chvění turbíny