Domů
Jaderné elektrárny
World Nuclear University: Summer Institute 2023 – Leadership, který chcete zažít
Účastníci WNU: Summer Institute 2023
Zdroj: WNU

World Nuclear University: Summer Institute 2023 – Leadership, který chcete zažít

V období od 25. června do 28. července tohoto roku se v japonské Ósace konal další ročník vzdělávacího programu World Nuclear University: Summer Institute. Kurzu se zúčastnilo 68 odborníků z 30 zemí, kteří měli příležitost sdílet své zkušenosti z různých odvětví jaderné energetiky a výzkumu. Událost představuje jedinečnou příležitost k rozvoji profesních dovedností a navázání nových kontaktů s kolegy z celého světa.

V současné době, kdy klimatické otázky stále intenzivněji utváří světovou agendu, zaujímá jaderná energie klíčovou roli v přechodu na nízkouhlíkovou energetiku. Vzhledem k rostoucímu významu jádra se nabízí otázka: Kdo povede toto důležité průmyslové odvětví v následujících dekádách?

World Nuclear University (WNU) v roce 2005 představila unikátní vzdělávací program. Summer Institute je pětitýdenní kurz zaměřený primárně na trénink leadershipu v jaderném průmyslu. Kurz není určen pouze inženýrům z jaderných elektráren a technickým expertům, ale také profesionálům z oblasti managementu, práva a sociálních věd z celého světa, které spojuje jaderná energie.

Holistický přístup k jaderné energetice

Summer Institute (SI) propojuje technologie a vzájemnou spolupráci. V přednáškách a seminářích se rozplétají komplexní otázky – od transparentnosti bezpečnostních postupů, přes odpovědné nakládání s radioaktivním odpadem, až po význam jaderné energie ve světě obnovitelných zdrojů. Účastníci jsou tak vedeni k tomu, aby se dívali na jadernou energetiku jako na komplexní systém, který má dopad na širokou škálu aspektů společnosti.

Součástí programu Summer Institute byly samozřejmě i přednášky předních osobností z oblasti jaderné energetiky. Zdroj: World Nuclear University

Témata SI jsou pečlivě vybrána tak, aby reflektovala široké spektrum tematických oblastí, což účastníky motivuje ke spolupráci a hledání ucelených řešení. Věnujete se technickým, sociálním, geopolitickým, enviromentálním a dalším aspektům jaderné energetiky, které vám organizátoři představují prostřednictvím konkrétních úkolů.

Není ve vaší skupině odborník na dané téma? Většinou je, ale pokud ne, teoretická část daného dne poslouží jako základní zdroj informací, který vás navede, kde začít googlit. Prostředí je stimulující a podněcuje rozvoj kreativního myšlení a teambuildingu.

Inovativní vzdělávací model a rozmanité pracovní skupiny

WNU 2023 překračuje hranice tradičního vzdělávacího kurzu a zavádí průkopnický model 70-20-10. To znamená, že 70 % vzdělávacího procesu je založeno na praktických zkušenostech, 20 % na spolupráci a diskusi a pouze 10 % na tradičním formálním vzdělávání.

Díky tomu mohou účastníci aplikovat teoretické koncepty v reálných situacích, spolupracovat na interdisciplinárních projektech a rozvíjet své schopnosti vedení a týmové spolupráce. Tento způsob výuky nejenže podporuje kreativitu a inovace, ale také posiluje dovednosti potřebné pro efektivní vedení v rychle se měnícím průmyslovém prostředí.

Činnost v pracovních skupinách byla i pro rodilé mluvčí velkou výzvou. Zdroj: World Nuclear University

Každý den je strukturován do dvou částí: dopolední teoretické části, která zahrnuje prezentace a diskusní panely, a odpolední části, během které v rámci pracovních skupin řešíte zadané úkoly v omezené časové dotaci 2-4 hodiny.

Celkem je zde sedm skupin, každá s 9-10 členy. Každý člen je jedinečný. Musíte se pohybovat ve zcela novém prostředí, spolupracovat s lidmi, které neznáte, v cizím jazyce a na tématech, která jsou vaší běžné práci vzdálená. Během prvních dní zjistíte, že vaše obvyklé pracovní metody nejsou tak efektivní, jak jste očekávali. Avšak, všichni jste v tom společně, a tak postupem času naleznete společnou cestu a naučíte se efektivně spolupracovat.

Na konci druhého týdne jste schopni v krátkém čase vytvářet kreativní výstupy a prezentace, které jsou esteticky i obsahově na vysoké úrovni. To vše je možné díky tomu, že každý člen přispívá k celkovému výsledku svým osobitým způsobem. Právě zde si uvědomíte nečekaný přínos tak rozmanité a na první pohled nesourodé skupiny deseti lidí.

Zkušení mentoři z různých oblastí jádra

Mentorství je jedním z klíčových aspektů, které odlišují Summer Institute od ostatních rozvojových kurzů. Každý účastník je spárován se dvěma mentory, zkušenými profesionály v oblasti jaderného průmyslu. Zde je mentorství vnímáno jako interaktivní proces, během kterého mentoři a účastníci společně řeší složité problémy, diskutují o budoucích výzvách a formulují strategie pro efektivní vedení.

Pracovní skupina WNU: SI 2023 s mentorem po dokončení projektu fiktivního startupu zaměřeného na malé modulární reaktory. Zdroj: World Nuclear University

Každá pracovní skupina má po dobu dvou týdnů svého mentora. Někteří mentoři aktivně zasahují do chodu pracovní skupiny, zatímco jiní pozorují práci tiše a občas upozorní na možná rizika, nebo podpoří myšlenkový směr svými znalostmi či sdílením odborných článků. Mentor pečlivě sleduje všechny členy své pracovní skupiny a průběžně jim poskytuje zpětnou vazbu. Společně také vypracováváte plán vašeho budoucího osobního a profesního rozvoje.

Exkurze do jaderných zařízení: Propojení teorie a praxe

Kromě výuky v učebně program nabízí také návštěvy jaderných zařízení, jako jsou elektrárny, výzkumná centra a zařízení pro zpracování radioaktivního odpadu. Tyto návštěvy poskytují účastníkům přímý pohled na provoz a správu jaderných zařízení, což je klíčové pro pochopení výzev, s nimiž se jaderný průmysl potýká. Exkurze a interakce s místními odborníky obohacují vzdělávací zážitek o praktický vhled a umožňují aplikovat teoretické koncepty a diskuse do praxe jaderných zařízení.

Návštěva účastníků World Nuclear University v jaderné elektrárně Fukušima Daiči. Zdroj: World Nuclear University

Když už vašemu týmu konečně vše klape, nastoupí třetí týden, plný cestování a technických exkurzí. Bylo úchvatné vidět oblast Fukušimy a areály jaderných elektráren Fukušima Daiči, Daini či provozovanou jadernou elektrárnu Ohi. Jenže na konci týdne se vrátíte zpět do „učebny“, dostanete novou skupinu a zjistíte, že to, co skvěle fungovalo na konci druhého týdne, je nyní odlišné a musíte znovu budovat spolupráci od začátku.

Je to celkem frustrující, ale nezbývá vám nic jiného než se s tím vyrovnat, neboť na konci každého dne musíte předložit kvalitní výsledek ve formě případové studie, prezentace či rozhovoru, a být připraveni na doplňující otázky od ostatních kolegů, mentorů i přednášejících.

Udržitelná budoucnost jaderné energetiky

Letní Institut WNU 2023 je více než pouze vzdělávací kurz. Poskytuje jedinečnou příležitost pochopit složitost a rozmanitost výzev, s nimiž se jaderný průmysl bude v budoucnosti potýkat. Co je však nejdůležitější, program zdůrazňuje etickou a sociální odpovědnost, což je zásadní pro udržitelnou a bezpečnou budoucnost jaderné energetiky. Účastníci odcházejí s novými znalostmi, dovednostmi a kontakty, jež jim pomohou stát se lídry, které jaderná energetika potřebuje.

Exkurze účastníků WNU: Summer Institute 2023 na úložišti radioaktivního odpadu. Zdroj: World Nuclear University

Nakonec si kromě všeho uvedeného odvezete také hlubší poznání sebe sama. Odhalíte, jak dokážete fungovat pod tlakem, bez rodiny a přátel, ve spolupráci s týmem lidí z rozličných kultur a z různého zázemí, a v oborech, které vám nejsou blízké. Byla to úžasná, občas náročná, ale zcela nezapomenutelná zkušenost, kterou chcete zažít!

Příští WNU: Summer Institute se koná v brazilském Riu de Janeiru.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se