Podle dat americké vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) exporty energetických komodit z USA v posledních letech rostou. Významným importérem komodit, jakými jsou surová ropa, propan a zkapalněný zemní plyn (LNG), je i Čína. Ta se na žebříčcích nejdůležitějších importérů umisťuje vždy na předních pozicích.  

Spotřeba energie v Číně v posledních letech roste, a spolu s tímto růstem se Čína stává významnějším importérem energetických komodit z USA. Hlavními exportovanými komoditami do Číny jsou surová ropa, propan a zkapalněný zemní plyn. Kromě těchto komodit Čína z USA dováží také petrolejový koks, butan a určité objemy uhlí.

Surová ropa a propan

V roce 2017 Spojené státy exportoval nejvíce surové ropy do Kanady, konkrétně se jednalo o 29 % (319 tisíc barelů ropy denně) všech exportů surové ropy. Čína se umístila na druhém místě s 20 % (220 tisíc barelů ropy denně). Dalšími významnými importéry byly Velká Británie (9 %) a Nizozemsko (8 %), které ale ve srovnání s Kanadou a Čínou importují malé objemy surové ropy z USA.

Na základě dat za rok 2018, které má EIA nyní k dispozici, exporty surové ropy do Číny stále rostou. V roce 2018 je jejich průměrná výše prozatím 330 tisíc barelů ropy denně. V únoru 2018 Čína z USA obdržela nejvíce ropy ze všech dovozních destinací.

Nejvýznamnějšími importéry propanu z USA v roce 2017 byly Japonsko (23 %), Mexiko (15 %) a Čína (14 %). Přitom zhruba polovina veškerých exportů propanu ve stejném roce mířila na asijské trhy. Kromě Číny a Japonska například do Jižní Korey nebo Singapuru. Propan je v této oblasti využíván jako vstupní surovina pro výrobu ethylenu a propylenu, klíčových materiálů pro výrobu chemikálií a plastů.

Export vybraných energetických komodit z USA od ledna 2015 do dubna 2018. Zdroj: EIA

Zkapalněný zemní plyn

V důsledku uvádění terminálů pro vývoz zemního plynu do provozu, a tedy zvyšování exportní kapacity, postupně vývoz LNG z USA roste. V roce 2017 exporty dosáhly v průměru 53,8 milionů m3 denně (1,9 miliardy stop krychlových). Největšími importéry jsou Mexiko (20 %), Jižní Korea (18 %) a Čína (15 %). Dovoz amerického plynu do Číny v loňském roce činil v průměru 8 milionů m3 denně, přičemž většina byla prodána na spotovém trhu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *