Domů
Ropa
IEA představila tři možné scénáře vývoje pro producenty ropy a plynu
ropa těžba

IEA představila tři možné scénáře vývoje pro producenty ropy a plynu

V říjnu 2018 vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) studii s názvem Outlook for Producer Economies. Tato studie se zabývá možným dopadem změn, které momentálně v energetice po celém světě probíhají, na šest producentských zemí.

Studie Outlook for Producer Economies zkoumá potenciální dopad právě probíhajících změn v energetickém sektoru, například spojených s energetickou účinností, klimatickou změnou nebo těžbou břidlicového plynu v USA, v šesti producentských zemích. Studie IEA se zaměřuje na země, které jsou velkými producenty zemního plynu a ropy a zároveň je na těchto komoditách do velké míry závislý jejich národní rozpočet. Zkoumanými zeměmi jsou Irák, Nigérie, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela.

Příjmy z ropy a zemního plynu

V minulých letech poklesly ceny ropy, což se přirozeně promítlo i do nižších příjmů šesti zkoumaných států. Čistý příjem z ropy a zemního plynu ve sledovaném období 2010 – 2017 klesl o 40 % (Írán) až 70 % (Venezuela).

Čisté příjmy z ropy a plynu v různých zemích v letech 2010 – 2017. Zdroj: OECD/IEA

Několik možných vývojů do budoucna

Budoucí vývoj trhů s ropou a plynem je nepředvídatelný a s tím je spojená také nejistota ohledně příjmů producentů. Tyto nejistoty se ovšem netýkají pouze možné volatility cen, ale v dlouhodobém horizontu také samotné poptávky.

IEA proto ve studii definovala tři odlišné scénáře do roku 2040. Scénář New Policies Scenario (NPS) předpokládá růst poptávky po ropě a plynu a jejich postupně rostoucí ceny. Zároveň je postavený na již oznámených politikách v současnosti. Bere například v potaz cíle stanovené ve vnitrostátně stanovených národních příspěvcích Pařížské dohody. Low Oil Price (LOP) scénář stanovuje cenu ropy na 60 – 70 USD/barel. Na straně poptávky tento scénář předpokládá rychlejší přijímání opatření zvyšujících účinnost a přechod k elektromobilitě. Poslední scénář Sustainable Development (SDS) předpokládá nízké ceny a zároveň dosažení tzv. peak oil, tedy vrcholu poptávky po ropě.

Čisté příjmy z ropy a plynu v případě scénářů definovaných ve studii. Nalevo graf celkových příjmů. Napravo graf příjmů per capita. Zdroj: OECD/IEA

Jak se na tyto změny připravit?

Studie IEA zkoumaným zemím doporučuje diverzifikovat jejich ekonomiky a snížit závislost na příjmech z fosilních paliv. Kromě toho ovšem doporučuje i konkrétní změny v samotném energetickém sektoru, které by na vývoj ekonomiky měly pozitivní vliv.

Zaprvé, lépe zhodnotit uhlovodíky už v samotné zemi a investovat do oblasti rafinérií a petrochemického průmyslu. Zadruhé, využívat zemní plyn v diverzifikačních snahách, tedy v průmyslovém rozvoji země. Dále využít potenciál nízkouhlíkové energetiky, ať už obnovitelných zdrojů nebo jaderné energie. Postupně přestat dotovat spotřebu fosilních paliv v zemi. A v neposlední řadě zajistit dostatečně investice v upstreamu. Investice do rozvoje těžby dotčeným zemím zajistí schopnost udržet si určité příjmy z ropy a plynu i nadále. To je důležité pro stabilitu těchto zemí a pro umožnění diverzifikace a dalšího rozvoje jejich ekonomiky.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se