Domů
Ropa
IEA představila tři možné scénáře vývoje pro producenty ropy a plynu

IEA představila tři možné scénáře vývoje pro producenty ropy a plynu

V říjnu 2018 vydala Mezinárodní energetická agentura (IEA) studii s názvem Outlook for Producer Economies. Tato studie se zabývá možným dopadem změn, které momentálně v energetice po celém světě probíhají, na šest producentských zemí.

Studie Outlook for Producer Economies zkoumá potenciální dopad právě probíhajících změn v energetickém sektoru, například spojených s energetickou účinností, klimatickou změnou nebo těžbou břidlicového plynu v USA, v šesti producentských zemích. Studie IEA se zaměřuje na země, které jsou velkými producenty zemního plynu a ropy a zároveň je na těchto komoditách do velké míry závislý jejich národní rozpočet. Zkoumanými zeměmi jsou Irák, Nigérie, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela.

Příjmy z ropy a zemního plynu

V minulých letech poklesly ceny ropy, což se přirozeně promítlo i do nižších příjmů šesti zkoumaných států. Čistý příjem z ropy a zemního plynu ve sledovaném období 2010 – 2017 klesl o 40 % (Írán) až 70 % (Venezuela).

Čisté příjmy z ropy a plynu v různých zemích v letech 2010 – 2017. Zdroj: OECD/IEA

Několik možných vývojů do budoucna

Budoucí vývoj trhů s ropou a plynem je nepředvídatelný a s tím je spojená také nejistota ohledně příjmů producentů. Tyto nejistoty se ovšem netýkají pouze možné volatility cen, ale v dlouhodobém horizontu také samotné poptávky.

IEA proto ve studii definovala tři odlišné scénáře do roku 2040. Scénář New Policies Scenario (NPS) předpokládá růst poptávky po ropě a plynu a jejich postupně rostoucí ceny. Zároveň je postavený na již oznámených politikách v současnosti. Bere například v potaz cíle stanovené ve vnitrostátně stanovených národních příspěvcích Pařížské dohody. Low Oil Price (LOP) scénář stanovuje cenu ropy na 60 – 70 USD/barel. Na straně poptávky tento scénář předpokládá rychlejší přijímání opatření zvyšujících účinnost a přechod k elektromobilitě. Poslední scénář Sustainable Development (SDS) předpokládá nízké ceny a zároveň dosažení tzv. peak oil, tedy vrcholu poptávky po ropě.

Čisté příjmy z ropy a plynu v případě scénářů definovaných ve studii. Nalevo graf celkových příjmů. Napravo graf příjmů per capita. Zdroj: OECD/IEA

Jak se na tyto změny připravit?

Studie IEA zkoumaným zemím doporučuje diverzifikovat jejich ekonomiky a snížit závislost na příjmech z fosilních paliv. Kromě toho ovšem doporučuje i konkrétní změny v samotném energetickém sektoru, které by na vývoj ekonomiky měly pozitivní vliv.

Zaprvé, lépe zhodnotit uhlovodíky už v samotné zemi a investovat do oblasti rafinérií a petrochemického průmyslu. Zadruhé, využívat zemní plyn v diverzifikačních snahách, tedy v průmyslovém rozvoji země. Dále využít potenciál nízkouhlíkové energetiky, ať už obnovitelných zdrojů nebo jaderné energie. Postupně přestat dotovat spotřebu fosilních paliv v zemi. A v neposlední řadě zajistit dostatečně investice v upstreamu. Investice do rozvoje těžby dotčeným zemím zajistí schopnost udržet si určité příjmy z ropy a plynu i nadále. To je důležité pro stabilitu těchto zemí a pro umožnění diverzifikace a dalšího rozvoje jejich ekonomiky.

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.