Domů
Názory
Koncepční koncepce

Koncepční koncepce

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Současná forma energetické koncepce ČR mě, upřímně řečeno, štve. Nejde ani o to, že (dle mě) upřednostňuje neperspektivní technologie. Hlavním jejím problémem je to, že je v principu špatně napsaná. A protože nechci být „generál z houpacího křesla“, přicházím s vlastním náčrtem toho, jak by měla být SEK vytvořena.

Co je na současné energetické koncepci špatně? Ta hlavní věc je to, že stát ještě pořád v komunistickém duchu zajišťuje a organizuje výrobu, místo toho co by měl dělat hlavně a především, měl by určovat pravidla férové hospodářské soutěže a měl by být nestranným arbitrem sporů. Energetická koncepce, udělaná v tomto duchu, musí být v tom případě zaměřená čistě jen na stanovení správních, regulatorních a finančních procesů a jejich vymáhání. O investicích ať rozhodují ti lidé, z jejichž kapes budou placeny.

Podle jakých principů by se tedy měl stanovit rámec rozhodování v oblasti energetiky? Osobně jsem zastánce přístupu k ekonomice v duchu J. M. Keynese. Ta vnímá svobodný trh jako mocnou sílu, která může přinést a přináší spoustu užitku, ale této mocné síle je třeba nastavovat pravidla a mantinely, aby nenadělala více škody než užitku (rozdíl mezi ohněm v peci a hořící stodolou), to je úkol státu a jeho institucí. Z tohoto důvodu si myslím, že by se v energetice měly od sebe přísně odlišovat její části, kde je reálné, aby svobodný trh vznikl a fungoval, a kde nikoliv. Důležitou podmínkou existence svobodného trhu je neexistence monopolů (jediný prodejce) a monopsonů (jediný nakupující). Je tedy patrné, že není realistické očekávat svobodný trh v případě síťové infrastruktury, ať se jedná o elektřinu, zemní plyn, ropu nebo tepelnou energii, ty potřebují zcela jiný přístup.

Přirozené monopoly, přirozené monopsony

Síťové infrastruktury jsou monopoly, protože není realistické, aby vzniklo několik na sobě nezávislých, které by si konkurovali jako se tomu stalo v případě telekomunikací nebo internetu. Proto musí být státní dozor na tyto klíčové prvky energetiky mimořádně důsledný, protože s nimi stojí a padá celá ekonomika. V principu je asi jedno jestli je má přímo spravovat stát nebo soukromé podniky. Důležité je nastavit pravidla jejich fungování, aby byla zajištěna spolehlivost jejich fungování, stejně jako fungování ostatních, tržních, segmentů energetiky. Jaká pravidla? Co musí sítě zajišťovat?

 • Obchodní model síťové infrastruktury se musí změnit, model postavený na garantovaném zisku odvozeném z obratu je perverzní a vede jen k nadměrným investicím a plýtvání prostředky. Musí se změnit tak, aby odměňoval provozovatele sítě podle kvality poskytovaných služeb, tj. dodržování technických parametrů provozu, množství poruch, finanční efektivitu, apod. Povinností provozovatelů sítí ve veřejném vlastnictví bude veškeré zisky (nad rámec odměn zaměstnancům) reinvestovat zpět do sítí.
 • Účelem sítí je propojovat mezi sebou účastníky trhu, proto by mělo být možné, aby bylo umožněno se připojovat jakýmkoliv ekonomickým subjektům (dodavatelům i odběratelům), které splní technické podmínky provozu. Technické podmínky provozu provozu budou transparentní a nebudou diskriminovat žádné účastníky trhu, ani žádné technologie.
 • Povinností provozovatelů přenosové sítě bude dále rozvíjet přenosovou a distribuční infrastrukturu, aby se odstraňovala úzká místa v toku energetických komodit a aby se dále propojovaly české sítě se sítěmi okolních států. Méně omezení a vyšší konkurence přispějí ke spolehlivosti dodávek a výhodnějším podmínkám pro odběratele.
 • Provozovatelé sítí budou mít eliminovat úzká místa sítě regionální podporou nových zdrojů, akumulace energie a/nebo energetických úspor.
 • Maximální objem dat o stavu sítě, volných kapacitách a reálných nákladech na připojování se dodavatelů/odběratelů bude veřejně dostupné a transparentní.
 • Veškeré správní procesy a poplatky za připojení budou standardizované, rozhodovací proces a ceny budou transparentní, předvídatelné a nestranné.
 • Ceny a objem síťových služeb budou určeny na tržním principu, tak aby do soutěže o tyto služby mělo co nejvíce ekonomických subjektů. Určení ceny služeb bude probíhat formou aukcí a pro co nejkratší časové intervaly. Opatření na straně výroby a na straně spotřeby si budou rovny.
 • U všech sítí bude podmínka, aby provozovatel sítě nebyl majetkově a manažersky propojen s dodavateli, odběrateli nebo prodejem, tj. bude proveden důsledný decoupling.

Chtěl bych připomenout, že tohle všechno se má týkat i sítí CZT, tam je stav asi nejhorší.

Tržní subjekty

V případě tržních subjektů a svobodného trhu je třeba také nastavit pravidla hry:

 • Přístup na trh bude svobodný a nediskriminační.
 • Veškeré správní a povolovací procesy budou standardizované, transparentní a předvídatelné.
 • Výstavba a provoz nových zdrojů bude bez jakýchkoliv státních dotací a speciálních úlev pro vybrané technologie.
 • Provozovatelé všech zdrojů budou formou poplatků platit za negativní externality provozu  svých zdrojů (znečištění ovzduší, znečištění vod a půd, emise CO2, hluk, zápach, nebezpečné odpady, výroba na export, …)
 • Provozovatelé všech zdrojů budou formou finančních plateb odměňováni za pozitivní externality provozu svých zdrojů (produkce z českých primárních zdrojů, schopnost dlouhodobě uskladnit energii, …)
 • Poplatky a platby budou vyměřeny i importované energii  na základě deklarace původu.
 • Výše všech poplatků i odměn bude určena transparentně, pokud to bude možné formou pravidelně opakovaných aukcí, pokud to nebude možné, formou transparentního vyčíslení nákladů/zisků.
 • Přebytek bilance poplatků/plateb bude vyplácen rovnoměrně všem občanům ČR.

Stát

Úkoly pro stát samotný rozhodně nebudou malé. Povinnosti státu budou:

 • Legislativně a správně realizovat výše zmíněná doporučení.
 • Každoročně vyhodnocovat naplňování cílů energetické koncepce a na základě tohoto vyhodnocení přijímat nápravná opatření.
 • Cílem je dlouhodobá předvídatelnost všech procesů.
 • Stát zajistí existenci a dostatečné personální obsazení specializovaných správních orgánů dohlížejících na dodržování „pravidel hry“ s možností odvolání se ke správním soudům.
 • Stát zajistí možnost finančně výhodného financování energetických projektů (Záruční a rozvojová banka?).
 • Stát zajistí kompatibilitu české a unijní legislativy, aby spolu nebyly v rozporu. Případné podmínky ze strany EU jdoucí nad rámec energetické koncepce (podíl OZE, spotřeba energií, …) budou implementovány na základě tržních principů (nákup výkonu, odkup spotřeby, apod.), stát slíbil, stát zaplatí.
 • Stát zajistí existenci záložních kapacit pro případ těžkých krizí vyvolaných politickými (válka), ekonomickými či přírodními okolnostmi. Tyto záložní kapacity se automaticky vylučují z energetického trhu.
 • Stát zajistí všem zájemcům transfer know-how o možnostech energetických technologií (včetně energetických úspor) a nejvhodnějších způsobech jejich provozování.
 • Stát zajistí implementaci a dodržování emisních limitů pro energetické technologie.

Co není důležité

V případě mého náčrtu energetické koncepce se stává několik  bodů současné oficiální energetické koncepce zcela irelevantními:

 • Energetická koncepce z principu neposkytuje žádné podpory (kromě informací) rozvoje konkrétních technologií.
 • Energetická koncepce nepreferuje žádné technologie.
 • Energetická koncepce sice hodlá zvýhodňovat domácí produkci, ale je jí lhostejné jestli bude u energetických komodit převažovat export nebo import. Důležité je schopnost ekonomické provozuschopnosti během krizových stavů.
 • Energetická koncepce nevytváří žádné scénáře budoucího vývoje, nepředjímá budoucí energetický mix, protože by se jí to stejně nepovedlo.

Závěrem

Na závěr chci zopakovat, že toto je reflexe mých soukromých názorů a ve své omezenosti, jsem taky jen člověk, není určitě dokonalá. Proto uvítám všechny konstruktivní návrhy jak moje teze doplnit nebo zpřesnit.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(27)
PETRIK
11. říjen 2018, 19:12

Cim vic budete zdrazovat energie, tim vic bude stoupat CO2, jeste ze jsou tu cenove dostupnejsi energie, horsi ze se nedostaneme pod 2%CO2, spis naopak, co nam na to reknou v Parizi, vazeni na CEZU, EONU ,PRE ,ERU,MPO......TY vase miliony se kutaleji uplne jinym smerem, cesky clovicek si vzdy nejak poradi i bez VAS, ale kdo vas potom bude zivit? Uz jeden solarni pasvil tu byl a druhy vymyslely na ERU,jeste ze neprosel, ENERGIE MUSI BYT LEVNA? aby ji lide VYUZIVALY,aby se zmenilo klima!! Na co budou mit Pantati miliony , kdyz nebudou moci dychat,co jist??? Myslete uz konecne na zivotni prostredi nasich deti!!!!Za stejne sluzby vice platit? Kam to chcete az Vysroubovat??Neustale maji male zisky, vcetne vodaren, na vse maji dotace , Kde jou vsecny ty penize ze zisku v DANOVYCH RAJICH???

Martin Hájek
17. duben 2018, 00:50

Energetická koncepce, která nepreferuje žádné technologie, je klasický oxymóron. Naprosto respektuji názor, že stát nemá do energetiky vůbec zasahovat a má jen určit obecná technologicky zcela neutrální pravidla. Takový stát ovšem nepotřebuje žádnou energetickou koncepci a také nemůže svým občanům garantovat dodávky energií. Tady leží fundamentální otázka, jestli je energie zboží jako každé jiné, a stát nemá do jeho výroby zasahovat stejně jako nezasahuje do výroby zubní pasty a nebo jde o veřejnou službu, která má být zcela pod kontrolou státu. To jsou samozřejmě krajní extrémy, mezi nimiž existuje řada "kompromisů". Jakmile ovšem chce stát něco garantovat, tak potřebuje plán, jak to zajistí a tudíž potřebuje energetickou koncepci. To je důvod, proč máme energetickou koncepci a nikoliv koncepci zásobování zubní pastou. Jinak mě docela překvapuje, že fanda nových technologií považuje teplárenství za přirozený síťový monopol, což je názor z minulého století, kdy to byla alespoň do značné míry pravda. Dnes je teplárenství jednoznačně vystaveno soutěžnímu prostředí a aplikovat na něj požadavky na síťové monopoly je úplně nesmyslné. Jen pro úplnost dodávám, že v západní Evropě zpravidla teplárenství není nijak regulováno (samozřejmě s výjimkou obecných pravidel fungování obchodních společností), a to ani v zemích, kde je velmi rozvinuté, jako například ve Švédsku nebo Finsku.

Jan Veselý
17. duben 2018, 10:21

1) Stát nemá co preferovat konkrétní technologie, nikdo, natožpak státní instituce neumí předvídat vývoj cen komodit a už vůbec nikdo neumí předvídat "black swan events". A to energetika zažila za posledních 10 let tři (frakování, Fukušima Daiči, Tesla Motors).

Stát má preferovat výsledky a odměňovat zdroje za jejich plnění, na tom trvám.

2) Stát garantuje (alespoň teoreticky) obranu státu pomocí armády. Ale to neznamená, že musí být pořád mobilizovaná a permanentně zakopaná na hranici. Je to drahé a ekonomicky nevýhodné. Proč by to mělo být s energií jinak? Proč nemůže garance znamenat to, že "když se to podělá, máme plán B" a pracovat na tom, aby se to nemělo tendence podělat pomocí podstatně "měkčích" a levnějších prostředků?

3) Teplárenství není monopol, systém CZT, je naproti tomu monopol určitě. To, že je legislativně zvýhodňován (viz administrativní peklo při odpojování se od CZT), a to, že je v podobné situaci, jako byl SPT Telecom/Český Telecom před cca 20 lety, na situaci nic nemění. Navíc, co vidíte špatného na otevření systémů CZT konkurenci u zdrojů tepla?

Martin Hájek
17. duben 2018, 11:19

Ad 1) Stát nepreferuje nějaký energetický mix proto, že by si myslel, že umí předpovídat vývoj cen komodit, to je zásadní nepochopení. Ekonomické hledisko je jen jedno z několika, které rozumný stát zvažuje. Ten postup je samozřejmě opačný, stát si v koncepci stanoví, jakou chce energetiku a podle toho pak nastavuje konkrétní ekonomické a legislativní nástroje.

Ad 2) Monopol se vyznačuje tím, že nemáte žádnou možnost volby a musíte jeho služeb využít, to opravdu není případ teplárenství, což je totéž co zastaralý pojem CZT. Že nevnímáte změny, které v teplárenství probíhají neznamená, že neprobíhají. Konkurence zdrojů tepla podle elektroenergetiky je v teplárenství nesmysl, protože nejde o celonárodní propojený systém, ale o jednotlivé izolované soustavy. Zjevně si neuvědomujete, jaké náklady jsou s konkurencí v elektroenergetice a plynárenství spojené a všechno je potřeba ošetřit. To samozřejmě dává smysl v situaci, kdy máme jeden národní systém a tyhle všechny věci řešíme jednou. V případě teplárenství by se musely řešit pro každý systém zvlášť, což je v konečném důsledku zcela neefektivní. Vaší otázkou se zabývaly autority ve Švédsku i v Německu a dospěly k názoru, že Váš návrh by zákazníkům ve skutečnosti nic pozitivního nepřinesl, protože náklady by převýšily přínosy.

Jan Veselý
20. duben 2018, 10:44

ad 1) Však to je v pořádku, že si stát stanoví cíle. Akorát mi vadí ten krok navíc, kdy stát stanovuje jak se má cílů dosáhnout.

ad 2) Dobře tedy, odpovězte mi jak můžu dodávat teplo do systému teplovodů, například v Ostravě-Porubě. Například protože jsem VŠB a mám velká tepelná čerpadla, která v noci nepotřebuju pro vlastní spotřebu, nebo protože jsem majitel obchodního centra a mám obří střechu, kterou bych byl ochoten osázet solárními kolektory, nebo protože jsem majitel budovy, která má po zateplení předimenzovaný zdroj tepla a já bych chtěl volný výkon prodávat, nebo ... Víte snad o něčem takovém? Proč by to nemělo být možné? Proč by měla mít uhelná teplárna jako jediná právo dodávat teplo do teplovodu?

energetik
17. duben 2018, 08:03

Souhlas se všem. Od základu je to špatně. Stále se jen dokola vymýšlejí různé rovnáky a ohýbáky. Ve skutečnosti ani neexistuje žádná výroba energie, pouze její přeměna a skladování a od toho je třeba začít, od úplných správných fyzikálních základů a na tom postavit provozní, ekonomickou a regulační legislativu. Jen to zaručí rovné a nediskriminační podmínky.

Dále mne štve že si každý nemůže svobodně kompenzovat svůj činný výkon a snaha distributorů a takzvaného "nezávislého regulátora" cpát se za hranici vlastnictví, předávací místa a elektroměry. Kompenzovat činný výkon je žádné stejně tak jako jalový výkon a když někdo nekompenzujete ten jalový tak jen zaplatí sankci a nikoho to víc nezajímá a distributor je ještě za ty sankce rád. Kdežto když si budu kompenzovat svůj činný výkon bez svolení úřadů a distributora tak je to v rozporu se zákonem. Koho takový nesmyslný zákon chrání a komu slouží? Je to srovnatelné s tím že bych si bez svolení nesměl kompenzovat spotřebu potravin vlastní úrodou a vše musel nakupovat od státem vydržovaných a přidělených dodavatelů.

Nevadili by mne paušální platby za distribuci v případě že distributoři budou dělat to co mají dělat a nebudou se cpát za elektroměry a každý si bude moci svobodně dle vlastního uvážení kompenzovat svůj činný výkon stejně jako ten jalový. Budou definované stejné nediskriminační parametry pro všechna předávací místa a způsoby měření energie s možností hodinových tarifů dle ceny na trhu. To by mělo být základní ústavní právo podobně jako je pěstování potravin pro vlastní spotřebu.

Luboš
17. duben 2018, 08:48

Štve mě, že podporované zdroje výroby elektřiny (POZE) ekonomicky likvidují stávající funkční jaderné elektrárny napříč celou EU. Přitom například fotovoltaika produkuje více CO2/vyrobenou kWh než jádro. Měla by existovat a zveřejňovat se databáze toku peněz za POZE až na konečného příjemce dotace (jméno a příjmení). Jsou to naše peníze (plátců elektřiny) a já chci vědět, komu jsou přerozděleny a kdo je dostává. Nebo nemám nárok na informace?

energetik
17. duben 2018, 10:00

Jaderné elektrárny jsou slepá cesta energetiky která po 60 letech nepodařené dotované snahy o komerční rozvoj, úlev a značných škod vyprodukovala emise daleko nebezpečnější a škodlivější než přirozené CO2.

Ze zbytkem souhlas sytém v ČR je netransparentní.

OTE ty naše příspěvky ani nevyplácí těm kterým by mělo (systém vykazuje přebytek) a neustále vymýšlí nějaké nové překážky a podmínky:

http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/Zpravy_OTE/upozorneni-narok-na-podporu-a-dodrzovani-terminu-k-vykazovani-poze

a příspěvky už ani nevyplácí měsíčně jak bylo smluvně dohodnuto ale čtvrtletně.

O tom že jsou naše příspěvky vybírané pod záminkou podpory OZE rozkrádány a používány k jiným účelům svědčí i porovnání s Německem:

Německo 2017 podíl OZE 38,5 %, 181 TWh z OZE, aktuální poplatek cca 1,7Kč (bez příspěvku státu)

ČR 2016 (2017 se nebude moc lišit) podíl OZE 11,3 %, 9,384 TWh, aktuální poplatek 0,59895Kč a jestliže stát dává minimálně polovinu, potom je to ve skutečnosti minimálně 1,1979Kč.

Proč mají Němci za příspěvek 1Kč 106,47 TWh energie z OZE a občané ČR za 1Kč jen pouhých 7,833 TWh? Kde ty peníze z naších příspěvků na OZE a souvisejících daní mizí a kdo je rozkrádá?

Za příspěvek 1,1979Kč bychom tu měli mít ročně 127,5TWh skutečně bezemisní energie z OZE.

Navíc Německo začalo s podporu OZE v 2000 kdy výkupní ceny byly daleko vyšší než v ČR 2010.

Za aktuální příspěvek 0,59895Kč bychom tu měli mít 63,7TWh energie z OZE ročně i bez takzvaného státního "příspěvku".

Žádný státní příspěvek ve skutečnosti neexistuje, převede se zpět jen malá část rozkradeních peněz na OZE a říká se tomu příspěvek aby ovčani měli pocit že je peněz málo a není co rozkrádat.

Aktuálně v Německu příspěvek na OZE klesá a instalovaný výkon OZE stále roste. V ČR instalovaný výkon dokonce klesl a příspěvek je stejně vysoký.

Petr
17. duben 2018, 13:21

Dvě slova - Solární tunel.

Nejhorší na tom byly banky, které dokonce lákaly všemožné podnikatele, že jim na takovou bohulibou věc velmi rádi přednostně půjčí a za super úrok.

Pak jdou ještě podstatné peníze do biopaliv, ale ve smyslu zákona se v tom systému žádné peníze nerozkrádají. Ani neztrácí v neprospěch plátců, tam je alibim právě ten státní příspěvek větší než kolik se případně ten rok neutratí z peněz maloodběratelů.

Milan Vaněček
17. duben 2018, 13:34

Jak je možné že fotovoltaika může lidem sloužit (dávat jim čistou energii za cca 1 Kč za kWh dle současných vysoutěžených cen v Německu) a současně v ČR být jedním z největších tunelů polistopadové éry (může jí předhonit pouze připravovaný tunel jaderný)? Záleží to pouze na lidech. Když se jakékoliv energetiky zmocní skupina všehoschopných, zlodějna je jistá.

Milan Vaněček
17. duben 2018, 10:46

Jen pár poznámek k podnětnému článku pana Veselého:

1) s preambulí naprosto souhlasím, cituji "Co je na současné energetické koncepci špatně? Ta hlavní věc je to, že stát ještě pořád v komunistickém duchu zajišťuje a organizuje výrobu, místo toho co by měl dělat hlavně a především, měl by určovat pravidla férové hospodářské soutěže a měl by být nestranným arbitrem sporů".

A navíc já tvrdím, že stát je pod dominantním vlivem nejsilnějších lobystů (jádro a uhlí).

2) pan Veselý správně klade nejvyšší důraz na distribuci, to je klíč. A energetik správně poznamenal, že energie se nevyrábí, jen se přeměňuje a skladuje.

3) přesně, fyzikálně, v energetických zařízeních přeměňujeme energii chemickou v energii mechanickou a následně elektrickou elektrickou. Druhá možnost je přeměna hmoty v energii, jak to probíhá na Slunci (termojaderná syntéza) či při jaderném štěpení. Třetí možnost je využití ideálního dálkového přenosu energie fotony ze Slunce na Zem k přeměně na kinetickou energii větru či vody (potenciální en.) či přímé generaci elektrického proudu (fotovoltaika).

Z toho vyplývá, že nejdůležitější je distribuce (a v době počítačových sítí pouze "inteligentní" distribuce) a vyrovnávání poptávky a nabídky.

4) ASEK je výsledek určité politické situace a klientelismu u nás. Návrh pana Veselého je pokus o "ideální stát", stojí za diskusi. Ale ani ASEK nemůže ignorovat vývoj v EU a ve světě, ten ukazuje že ASEK je nejdražší možné řešení, přinášející extra rizika a náklady pro budoucí generace a především jdoucí proti vývoji v energetice na západ od nás (samozřejmě atomové velmoci Francie a Anglie mají důvody pro specifický vývoj).

5) Myslím, že po naprostém debaklu našeho vodárenství v posledních 30 letech (nárust ceny téměř stonásobně, snížená kvalita vody i rozvodné sítě, korupce) si tento stát uvědomí klíčový význam distribuce a určování a vynucování pravidel. Hledání fungujícího a levného modelu pro "utilities" je tedy klíčové, mnohem důležitější než "definování energetického mixu".

Nejedlý
17. duben 2018, 10:59

Otázka, zda má stát výrazněji zasahovat do energetiky, či ji ponechat ve vleku tržních sil a definovat řekněme pouze základní legislativní rámec, byla již vyřešena před mnoha desítkami let. A právě otázka přirozených monopolů byla jedním z argumentů, proč energetiku ze státní úrovně "těsněji" řídit. Zejména tedy v Evropě a ještě specificky v prostředí EU. I bez hlubší analýzy si dovolím tvrdit, že ve všech evropských zemích jsme schopni identifikovat dokumenty typu "energetická koncepce", které v rozporu s jednou z hlavních tezí autora naopak formulují optimální/preferované/upřednostňované scénáře budoucího vývoje a předjímají budoucí energetický mix.

Nechci rozvíjet diskuzi, jakou konkrétní míru státního dirigismu by na energetiku asi aplikoval Mr. Keynes, Ale představa, že zejména v prostředí EU by snad energetika měla být segmentem pouze se státně řízeným legislativním rámcem je, jemně řečeno, zcela mimo realitu. Navíc konkrétně v EU je energetika pouze výkonným nástrojem pro prosazování environmentální politiky, která direktivně předepisuje strukturu energetického mixu, a to nikoliv z ekonomických, nýbrž environmentálně-politických hledisek (zcela zářivým příkladem budiž EU 20-20-20 a následující koncepční dokumenty).

Autor je příznivcem OZE, takže bych mu rovněž doporučil, aby svoje teze důsledně zpětně aplikoval na tento segment energetiky, zejména na vývoj v minulých dvou/třech dekádách. Když už autor ztrhal českou SEK, tak například německé/rakouské vládní dokumenty, průběžně zpracovávané již od osmdesátých let, predikující žádoucí masivní rozvoj segmentu OZE (včetně dílčí struktury jednotlivých výrobních zdrojů) a konkrétní mechanismy ekonomické a legislativní podpory pro jejich dosažení tedy neměly býti zpracovávány?

Zajímalo by mě rovněž, jak by důsledné při aplikaci těchto tezí reálně vypadal aktuální evropský energetický mix. Dovolím si predikovat, že bychom se nacházeli uprostřed doby fosilní a o investicích do nedotovaných / nepreferovaných OZE by se začínalo skromně hovořit. Mimochodem, segment OZE byl, doposud je a zřejmě ještě poměrně dlouho bude přímo exhibicí "...státních dotací a speciálních úlev pro vybrané technologie...", což je rovněž v rozporu s další tezí autora.

Takže stručně závěrem, Vaše teze ve stylu "koncepční nekoncepce" jsou zcela nerealistické a těším se vaše další příspěvky z oblasti energetiky.

Carlos
17. duben 2018, 20:35

Pane Nejedlý,

to že něco bylo "vyřešeno" neznamená že to není téma k diskusi, všechno se velmi rychle proměňuje a v Evropě, na rozdíl od USA, neexistovala tržní elektroenergetika, minimálně u nás, od 20. roku, nebo kdy to přesně byl schválen zákon o všeužitečných elektrárnách, takže je to otázka legitimní, vezměte si za jaké situace, kdy to mimochodem nebylo nevyhnutelné aby takové zákony vznikly, a jak se pak dále vyvíjela politická situace, která tomu nakloněná nebyla.

Přijde mi že jsme asi nečetli ten stejný článek, protože vy mluvíte o situaci jaká je a berete ji snad za trvale neměnnou věc, zatímco pan Veselý zde v několika bodech formuloval jak by podle něj měla vypadat energetická koncepce, respektive státní energetická politika. Ta nějaké bude, pokaždé, ale je otázka jestli to má být lejstro jako u nás kde stát předepíše složení a do jisté míry i velikost elektráren, nebo jestli to má být například z pohledu emisí škodlivin na 1kWh atd. Jestli má garantovat že bude proudu dost, nebo jestli to má nechat, mimo výjimečné stavy jako je válka, na komerčních subjektech.

Direktivní enviromentální politika je jen a pouze reakcí na dobu kdy, jak se zjišťuje, byly společnosti vědomy negativních dopadů na prostředí a přesto nic nedělaly. Bohužel tu bylo přes X desítek let jakési prostředí, jeho prudká deregulace a přechod na mechanismy popsané panem Veselým by byl problém právě protože velké firmy, pokud by v první řadě nikdy nedošlo ke vzniku státních kolosů jako elektráren a drah, tak by se v Evropě mnoho problémů neřešilo.

Víte je otázka jestli, když doposud, dobře, tak do roku 2000, exhibicí jiného zvýhodňování a někdy i za pomoci flagrantního pošlapávání majetkových a jiných práv, lze realizovat přechod bez obdobné pomoci pro nové způsoby transformace energií na elektrickou. Podle mne to nejde, ne v situaci kdy se sice uhelky chlubí cenou proudu 30-40€, ale zároveň generují negativní externality, které všichni platíme, v hodnotě dalších asi 40€/MWh. Do toho všemožné úlevy pro povrchovou těžbu, hlavně v minulosti.

Ano, šlo by to asi udělat natvrdo, ale to si pod sebou ta strana podřízne větev a nebude mít na to dokončit předělání energetiky.

Martin Hájek
17. duben 2018, 22:22

Ano, vizi pan Veselého respektuji jako názor, nicméně pokud bychom ji chtěli realizovat, tak bychom museli napřed vystoupit z EU :-).

Jan Veselý
20. duben 2018, 10:59

Proč? Co je tam v rozporu z právem EU?

Petr
17. duben 2018, 13:33

Pěkné, ale v nastupující době robotů totálně nereálné.

Právě začal globální zápas o robotické továrny.

Největší výhodou v jejich lákání budou co nejnižší ceny velkoobchodní elektřiny na jednotlivých kontinentech.

Takže dotace na zajištění levné elektřiny pro průmyslové odběratele budou naopak dále růst, a na jejich proplácení jsou tradičně jen dva zdroje buď maloodběratelé nebo samotné státy.

Díky solárům na střechách to budou nejspíš hlavně státy, a největší konkurenční rozdíl bude v tom, jak efektivně zvládnou poskytovat dotace tak, aby se nerozkrádaly, ale naopak za ně bylo co nejvíce co nejkvalitnější elektřiny, která nebude rozvracet síť.

Protože blackouty, jsou pro nejmodernější průmysl třeba i jen u elektrických pecí totálně neakceptovatelné.

Josef
17. duben 2018, 23:33

Když čtu ten článek, pak opravdu nevím co bych měl autorovi vyčíst dříve jestli ekonomiku duchu J. M. Keynese, díky které se EU stala nejméně úspěšným světovým regionem v růstu HDP a předběhla jí Jižní Korea kde před 50 lety nebylo prakticky nic a průměr evropské unie se místo k USA přibližuje k Turecku ,které už předběhlo Chorvatsko nebo pomatenou myšlenku provozních dotací do staveb obnovitelných zdrojů kvůli boji EU s klimatem. Keynesovo představa , že moudrý úředník bude řídit trh lépe než miliony lidí kteří spolu svobodně obchodují je neprostým nesmyslem stát umí udělat pouze plánovaný chaos. On totiž úředník nemůže dělat dobro ani kdyby chtěl , protože nevidí důsledky svých rozhodnutí naproti tomu majitel firmy má okamžitě zpětnou vazbu. Byrokracie vede vždy k centralizaci moci atd. Plánovaný chaos jsou i OZE - viz podpora FV panelů u nás. Ten základní rozpor je v pochopení ,že trh fakticky potřebuje jen velmi málo zásahů, protože ho řídí neviditelná ruka trhu (není Klausova , ale Smithova) a dokud nepřijde osvícený pachatel dobra s mocí tahat z lidí peníze na různé dotace tak to skutečně funguje. V některých oblastech musí fungovat stát , ale takových je velmi málo. Téměř všechny moderní státy dělají mnoho věcí ,které může lépe a levněji zajistit soukromý sektor příklad - školství , zdravotnictví, důchodové pojištění. Údržba silnic. Energetická koncepce státu je dokument ,který sleduje politické cíle - bezpečnost cenu a ochranu životního prostředí při výrobě energie. Z tohoto pohledu pro nás jsou OZE příliš drahé a nemají dostatečný potenciál, plyn je nebezpečný, protože se dováží, uhlí je příliš neekologické, protože pro jeho těžbu je nutno bourat další obce - zbývá jaderná energetika. Je to vcelku jednoduché a člověk nemusí být příliš chytrý na to, aby pochopil že státy EU masivně podporující OZE mají nejdražší energie na světě s jejich ekonomiky rostou dlouhodobě cca polovičním tempem než je světový průměr ( letos 3,9%). Země jako jsme my by měla růst okolo 4% ale ne jeden rok a pak 7 let fakticky bez růstu! Například Turecku roste HDP o 5% za 10 let může být na úrovni dnešní Francie přitom tzv. netěží z toho skvělého projektu jakým je EU.... Litva Lotyško nebo Estonsko měli růsty 6-8% než vstoupily do EU - kde jsou dnes když jednou podle Keynese ? cca na 1/3 růstu. Pokud se bude EU vyvíjet směrem jako jde dnes nebo dokonce ještě k většímu Eurokomunismu, pak časem vyspělost EU proti světu bude podobná jako vyspělost Ruska - tedy jistě ta lepší půlka , ale daleko do špičky. Tomu také bude odpovídat dělba práce na světovém trhu,možnosti nákupu zboží a kurz eura pokud bude existovat. V roce 2005 byla Čína na 25% našeho HDP v PPP v roce 2017 za 12 let je na polovině. Za 12 let bude na naší dnešní úrovni pokud dostatečně neodskočíme nebudeme my kupovat levné Čínské zboží , ale budeme rádi když si oni koupí za levno to naše, protože technologicky nebudeme mít co nabídnout . K čemu budou nějaké OZE parky ?

Carlos
18. duben 2018, 00:40

Pane Josefe,

nevím co bych měl zase vytknout já Vám dřív :D

U růstu HDP zapomínáte, jako mnoho dalších lidí na populační faktor, prostě v momentě kdy počet obyvatel klesá, nebo je doplňován z mnohem méně rozvinutých regionů se nedá čekat že bude takový růst jako někde kde roste, kdybychom se na to podívali, tak vlny demografické revoluce jsou vidět ve všech zemích. Také je ale nutné vědět z jakého čísla ty 2% jsou a hlavně při budoucím odhadu nebýt "pravítkovým inženýrem", dost velký rozdíl v HDP také dělají dny volna, zatímco u nás jsou státní svátky a celkem dost dovolené, v takovém Japonsku mají mnohem méně, asi 10 dní a skoro žádné státní svátky, nad to je tam běžné pracovat přes čas zadarmo, takže, řeknu blbě, místo 40 hodin týdně pracují 60, jak se to pak vykazuje nevím, ale s HDP to také dost udělá. Průměry jsou hezká věc, ale chtělo by to nějak ještě lépe očistit od těchto vlivů. Také je třeba srovnávat jaké vládnou v těch zemích pracovní a společenské podmínky, je toho příliš mnoho na to aby se dalo srovnávat jen HDP, které i jeho vynálezce později označil za pitomost.

Na druhou stranu zase musím souhlasit s tím že mnoho věcí by se mnohem lépe řešilo bez státních zásahů, dokonce bych byl pro to aby se provedlo zrušení svazků mezi státem a infrastrukturou, které vzniklo snad jako důsledek Prusko-Rakouské války, kdy Pruská kontrola železnice způsobila neskutečnou rychlost přesunů a s postupem času se stát nacpal všude. Ovšem to se bavíme i o důsledcích, které jsou, mimo jiné, třeba to že kvalita cestní sítě asi poklesne, ne všude bude asfalt a pod.

Souhlasím také s tím že současný model řízení EU není možné dále udržovat, že státy zblbly a že je regulace moc.

Ovšem nesouhlasím s tím že je pro nás jaderná energetika tou nejlevnější a že nemáme potenciál pro OZE. Pro FVE máme virtuálně neomezený, pro VtE 4-6GW a co se týká HDR GTE, tak to je otázka, ale snad i kolem 3GW. PVE taktéž v podstatě neomezený, nebo minimálně dost na to aby po značnou část roku bylo možné hlavní akumulaci realizovat přes tyto a tedy se slušnou účinností. JE jsou finančně dost velký problém totiž, i v době kdy to neměly ještě tak nahnuté to nebylo s jejich ekonomikou dobré, prodražovaly se a stavby se protahovaly a pokud nemáte superpodivný úvěr a nezamotáte do toho stát, což je v rozporu s tím co píšete o ceně zajištění služeb, tak ji asi jen tak nepostavíte. Naproti tomu do OZE může investovat naprosto každý.

Carlos
18. duben 2018, 01:32

Ještě mi dovolte jeden lehký odhad.

Nerýpal jsem do toho moc je přece jen noc, ale cena proudu z JE by měla být mez 25 a 30 USD pro existující JE (en. wikipedia.org/wiki/Economics_of_nuclear_power_plants#Cost_per_kWh ; grisanik. com/blog/real-cost-of-nuclear-energy/ ano chce to lepší zdroje), dejme těch 30$, to máme asi 660Kč za MWh, dejme cenu 1 bloku 1200MW asi 130mld Korun, to je myslím slušný odhad, kapacitní faktor JE vychází asi na 0.75 u nás, ročně vyrobí tedy takový blok 7 884 000MWh, Pokud budeme stavět za hotové a na 20 let, tak jsme na nějakých dalších 825Kč/MWh, to je 1485Kč/MWh, tedy nějakých 60€, ale jen díky stavbě za hotové, pak ano, JE může být levná asi nejlevnější z elektráren, elektřina z OZE při ceně 40€/MWh a akumulaci v PVE je na 53€/MWh, pokud nebudeme počítat cenu nové PVE, ale problém je že za hotové JE nikdy nestavíme, takže se do toho zamotá složené úrokování a cena poroste, stejně jak při sebemenším prodražení. Jediné co by se dalo je mít reaktor u kterého je kampaň delší, třeba rok a půl, nebo dva. To by ekonomiku zlepšilo, ale pořád se tam bude vznášet ta cenová hrozba prodražení a úrok z úvěru, který si na to asi budete muset vzít.

Stavba JE je dost v rukou bank a poklesu cen akumulace a OZE. Nicméně zkusit jít se stavbou JE na kickstarter či podobnou věc by bylo jistě zajímavé. Minimálně jako sociální experiment :)

Petr Závodský
18. duben 2018, 09:37

Cena OZE 40€/MWh (prosím kde v ČR?)

Cenu za odchylku nezapočítáte

Cenu PVE nezapočítáte

Cenu paroplynu na zimu nezapočítáte (kapacitní platby)

Jaderce zhoršíte kapacitní faktor (tu výrobu co tam máte má současný) 1000MW blok Temelína (s nižším výkonem a horším kapacitním faktorem).

Pak to pronásobíte a ono něco vyjde ... a na tom postavíme budoucnost našich dětí.

Carlos
18. duben 2018, 17:08

Psal jsem že je to rychlý odhad.

Ano výroba je tam ze současného podle toho jsem počítal koeficient využití, +-, jako výrobu současné elektrárny jsem bral nějakých 13TWh podělených dvěma, asi jsem měl udělat nějaké průměry, bylo by to lepší ale samotná výroba je poněkud nevypočitatelná, podívejte se na čísla sám, skáčou od 12 do 15TWh, dobře loni Temelín trhl rekord. Jinak po nějakém přepočítání se bavíme o nějakých 100Kč na MWh, desetníkových položkách na kWh.

40€ +- bylo snad už předloni v aukci FVE v Dánsku, které má pro toto horší podmínky než ČR.

Cenu PVE nelze započítat, protože bůh ví jaký to bude ve finále scénář jaká tam bude akumulace a jestli jsou JE při stavbě pár kusů každá nějak unikátní, tak u hydroelektráren neexistuje nic jako standardizovaná hydroelektrárna už vůbec, a neexistují snad ani referenční projekty v Evropě, podle čeho ji mám asi určit? Podle Dlouhých Strání stavených před třiceti lety a navíc přes revoluci? Nehledě na to to taky neodhadnete bez simulace, nebudete vědět kolik čeho. Takže se dá spočítat jen a pouze pro současné PVE, kterým se mimochodem daří, pokud nejsou v Německu kde mají hloupě napsaný zákon, ale to je vedlejší.

Kapacitní platby jsou doufám jen a pouze dočasným mechanismem a budoucnu se je podaří odstranit. A i kdyby ne, tak se tyto musí rozpočítat buď na všechnu elektřinu v síti, nebo jen na elektřinu ze záložních elektráren, kam by patřily úplně nejsprávněji. Navíc je otázka jaký bude koeficient využití PPE v budoucnu, což opět záleží na X další okolnostech toho mixu. a jak jsem už říkal, to bez simulace neuděláte. Ano, mám na to program, ale i ten potřebuje čas na to aby se připravily vstupy a zpracovaly výstupy, ne 15 minut někde v jednu ráno z čehož takových deset hledáte cenu elektřiny ze zaplacených JE.

C

Martin Prokš
18. duben 2018, 09:44

Dobrý den,

To není článek o státní energetické koncepci, ale politický manifest autora v oblasti ekonomie, sítí a síťových služeb. Dejte se do politiky pane Veselý, zapracujte ve Svobodných ať jsou více vidět, změňte směřování celé EU, zařiďte naše odtržení od EU a od evropského trhu a pak lze tuto čistou vizi realizovat. Nebo se vraťte na zem a začněte uvažovat o světě jaký je a ne jaký si ho sníte.

Milan Vaněček
18. duben 2018, 20:18

Svět je takový že všichni v EU skutečně staví větrné a fotovoltaické elektrárny a jinak téměř nic (až na v současnosti 3 výjimky z 28 států EU, každá z nich je odstrašující přiklad, jak bylo mnohokrát zde na serveru Oenergetice zdokumentováno). Tož tak pane Prokši takový svět (i naše EU) opravdu je.

Milan Vaněček
18. duben 2018, 22:58

Ještě k panu Prokšovi: proč by jsme měli měnit směřování EU když jde o energetiku? Vždyť žádná země EU nepostavila (neuvedla do provozu) žádnou jadernou elektrárnu od roku 2000 (zahájení Energiewende) do současnosti.

Jedině my jsme postavili Temelín (to jsme ještě nebyli v EU) a Rumuni jeden reaktor (taky nebyli v EU, vše staré plány z doby bolševika).

Tak už se vrátil pan Prokš na zem a vidí jak je to s JE v EU???

Martin Prokš
19. duben 2018, 22:16

Dobrý den,

O čem to tu mluvíte? Autor článku mluvil o tom, že stát by se neměl do energetiky montovat. Respektive měl by pouze garantovat rovné a právní prostředí pro volný trh v energetice - libertariánská ideologie v oblasti ekonomie. Na to já odpověděl ve smyslu, že to není energetická koncepce, ale politický manifest v současné Evropě nerealizovatelný.

Tak co sem motáte větrníky slunečníky a jaderníky? Na vaše úkroky a odklony stranou nebudu reagovat.

Jan Veselý
20. duben 2018, 12:04

Nepřekrucujte moje tvrzení. Já jsem naopak pro přísnou státní regulaci, jen se musí dělat jinak a líp. Nic, co by se podobalo "kapitalismu puštěného ze řetězu".

Jan Veselý
20. duben 2018, 11:09

U Svobodných bych asi neuspěl. Já se držím Paula Hawkena (Natural Capitalism, 1999): "For all their power and vitality, markets are only tools. They make a good servant but a bad master and even worse religion." Svobodné vnímám jako uctívače Mammona.

Odtržení se od EU je naprostá pitomost. A na závěr dotaz, která z mých tezí je v rozporu z přítomností ČR v EU?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se