Ani letošní aukce pro biomasu v Německu nepřilákala dost investorů, vysoutěžena byla pouze třetina nabízeného výkonu

DomůNěmeckoAni letošní aukce pro biomasu v Německu nepřilákala dost investorů, vysoutěžena byla pouze třetina nabízeného výkonu

V Německu proběhla na začátku měsíce historicky druhá aukce pro zdroje elektrické energie spalující biomasu. Po loňském pilotním kole, ve kterém bylo vysoutěžených pouhých 27 z celkových 122 MW výkonu, se letos zájem investorů sice zvýšil, přesto nebyl objem letošní aukce ani zdaleka vyčerpán.

Od loňského roku se zdroje spalující biomasu, jejichž výkon dosahuje alespoň 150 kW, musí v Německu ucházet o podporu prostřednictvím aukcí. Pro tyto účely německý regulátor vypisuje každý rok jednu aukci, přičemž o úspěchu projektu rozhoduje nabízená cena, tak jako v případě aukcí pro jiné zdroje.

Po loňském prvním kole tak letos v zemi proběhla druhá aukce, ve které německý regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) nabídl celkem 225 MW. V aukci nakonec uspělo 79 projektů o celkovém výkonu bezmála 76,5 MW, tedy zhruba trojnásobek oproti loňskému, prvnímu kolu. 6 projektů muselo být z aukce vyřazeno, jelikož nesplňovaly všechny potřebné náležitosti. Oproti prvnímu kolu se nicméně jedná o posun, jelikož v loňské aukci regulátor vyřadil 9 z 33 podaných nabídek.

„Toto kolo bylo ve znamení stávajících zdrojů, které se ucházely o navazující podporu. Objem vysoutěženého výkonu oproti loňskému roku výrazně vzrostl. Přesto bylo nabízeno více výkonu, než mohlo být vysoutěženo. Vzhledem k převodu nevyužitého výkonu do následujících let však nelze očekávat nárůst konkurence ani v budoucích kolech,“ komentoval výsledky letošní aukce prezident německého regulátora Jochen Homann.

I v letošní aukci se o podporu na dalších 10 let mohly ucházet také již provozované zdroje, ovšem pouze pokud jim současná podpora vyprší do 8 let. Tyto zdroje tvořily 66 úspěšných nabídek o výkonu 47 MW. V případě nových zdrojů bylo v aukci úspěšných 13 projektů o výkonu 29,5 MW.

Pro nové zdroje regulátor stanovil horní hranici nabízené ceny na 147,3 EUR/MWh, v případě stávajících zdrojů na 167,3 EUR/MWh. Vzhledem k tomu, že aukce nebyla ani zdaleka naplněna, a jednotlivé projekty si tak v podstatě nijak nekonkurovaly, není průměrná vysoutěžená cena 147,3 EUR/MWh žádným překvapením. Ve srovnání s loňským kolem, ve kterém dosáhl vážený průměr cen 143 EUR/MWh, se navíc jedná o mírný nárůst.