Německé OZE vytvořily nový rekord, spotřebu elektřiny pokryly z více než 50 %

DomůNěmeckoNěmecké OZE vytvořily nový rekord, spotřebu elektřiny pokryly z více než 50 %

Obnovitelné zdroje energie v Německu stanovily nový rekord, když v první polovině letošního roku pokryly přes 50 % hrubé spotřeby elektřiny. Tento rekordní podíl je částečně způsoben nižší spotřebou elektřiny pramenící ze snížené aktivity průmyslu v době omezujících opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Uvádí to předběžné údaje německého Spolkového svazu energetiky a vodohospodářství (BDEW).

Podle předběžných údajů BDEW dosáhl v první polovině roku 2020 v Německu podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé spotřebě elektřiny 50,2 %. Tento rekordní podíl je částečně způsoben nižší spotřebou elektřiny. Díky prioritnímu výkupu elektřiny z OZE se výroba elektřiny z konvenčních zdrojů v posledních měsících výrazně snížila, a v důsledku toho narostl podíl OZE.

Podle BDEW dosáhla spotřeba elektřiny za toto období 272 TWh, a meziročně tak poklesla o 5,7 %. Pokles je způsoben především nižší aktivitou průmyslu, která byla významně prohloubena opatřeními zavedenými proti šíření onemocnění COVID-19. Omezená činnost průmyslu, jakožto největšího spotřebitele elektřiny v Německu, vyústila v nižší poptávku po elektřině.

„Je potěšitelné, že v první polovině roku 2020 mohla být více než polovina spotřeby elektřiny pokryta obnovitelnými zdroji energie. Nemůžeme však usínat na vavřínech. Energetický průmysl je připraven investovat do naléhavě nutné expanze obnovitelných zdrojů.

K tomu potřebují spolehlivé rámcové podmínky. Vláda by proto měla co nejdříve předložit návrh komplexní změny zákona o obnovitelných zdrojích energie. Jeho reforma  musí převést 65% cíl do konkrétních technologicky specifických expanzních cest. Zároveň musí uvolnit cestu pro nucené a zaručené rozšiřování obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Kerstin Andreaeová, generální ředitelka společnosti BDEW